Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja u okviru prelaznog/institucionalnog finansiranja od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku) i okviru projekata podržanih iz nacionalnih fondova (Fond za nauku RS, projekti NanoCellEmoCog, PhAgroWaste, AniNutBiomedCLAYs; Fond za inovacionu delatnost RS, Dokaz koncepta PoC 5575 i PoC5617) i međunarodnih projekata (Horizont 2020 NeuroDeRisk, JRC Project NanoTemptAble, ENOVA COST Action 16231, UNGAP COST Action CA16205, FDA grant 75F40120C00150).

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupne.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (TR 34007, TR 34031 , OI 172041, OI 172018 , III 46010) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nastavnici Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju ostvaruju naučnu i stručnu saradnju sa brojnim ustanovama u zemlji i inostranstvu:

 • Institutom za farmaceutsku tehnologiju Eberhard-Karls Univerziteta u Tibingenu, Nemačka;
 • Institutom za farmaceutsku tehnologiju Tehničkog Univerziteta u Braušvajgu, Nemačka;
 • Katedrom za biofarmaciju i farmaceutsku tehnologiju Instituta za farmaciju i biohemiju Johannes Gutenberg Univerziteta u Majncu, Nemačka;
 • Katedrom za farmacuetsku tehnologiju i biofarmaciju Heinrich-Heine-University, Dizeldorf, Nemačka;
 • Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta Aristotelovog Univerziteta u Solunu, Grčka;
 • Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta u Granadi, Španija;
 • Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Slovenija;
 • Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Gracu (Austrija)
 • Fakultetom za farmaciju i farmaceutske nauke, Triniti Koledž Univerziteta u Dablinu, Irska;
 • Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina;
 • Katedrom za organsku hemiju i makromolekule, Univerzitet Le Havre-Univerzitet Normandije, Francuska;
 • Institutom za biologiju, medicinsku hemiju i biotehnologiju, Nacionalna Grčka istraživačka fondacija, Atina, Grčka;
 • London College of Fashion, University of Arts, London, Velika Britanija;
 • Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Medicinskog Univerziteta u Gdanjsku, Poljska;
 • Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Univerziteta u Portu, Portugalija;
 • Wuya koledžom za inovacije, Šenjang Farmaceutski univerzitet, NR Kina;
 • Katedrom za farmaciju, Fakultet zdravstvenih i medicinskih nauka, Univerzitet u Kopenhagenu, Danska;
 • Katedrom za lekove i hranu, Univerzitet u Parmi, Italija;
 • Katedrom za kliničku farmakologiju, Odsek za farmaciju Fakulteta zdravstvenih nauka, Ben-Gurion Univerzitet Negeva, Beer-Sheva, Izrael;
 • Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska.