Nastava

Nastava na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju obuhvata: 

  • Integrisane akademske studije (studijski program Farmacija akreditovan 2019. godine) u okviru predmeta:

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi

ESPB

Studijski program

Ф3О8

Farmaceutska tehnologija 1

VI

NS

O

45+90

9

MF

Ф4О4

Farmaceutska tehnologija 2

VII

NS

O

50+55

7

MF

Ф4О6

Farmaceutska tehnologija 3

VIII

NS

O

45+60

7

MF

Ф4О8

Kozmetologija

VIII

SA

O

30+30

4

MF

Ф3И4

Medicinska sredstva

VIII

SA

IB

30+15

3

MF

Ф5О2

Industrijska farmacija

IX

SA

O

45+45

6

MF

Ф5И2

Veterinarski lekovi

IX

SA

IB

30+15

3

MF

Ф4И1

Savremeni farmaceutski oblici

IX

SA

IB

30+15

3

MF

Ф5И1

Osnovi farmaceutske biotehnologije

IX

SA

IB

30+15

3

MF

Ф4И2

Farmaceutski oblici lekova za pedijatrijsku populaciju

IX

SA

IB

30+15

3

MF

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.

           - Industrijska farmacija (rukovodilac: prof. dr Svetlana Ibrić)

           - Kozmetologija (rukovodilac: prof. dr Snežana Savić)

           - Farmaceutska tehnologija (rukovodilac: prof. dr Jelena Parojčić)

           - naučna oblast: Farmaceutska tehnologija (koordinator: van. prof. dr. Jelena Đuriš)

           - naučna oblast: Kozmetologija (koordinator: prof. dr Snežana Savić)