Dodatne informacije i novosti

Na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju je do kraja 2020. godine odbranjeno 62 doktorske disertacije, 61 magistarski rad, 209 specijalističkih radova iz Farmaceutske tehnologije, 244 specijalistička/završna rada iz Industrijske farmacije i 150 specijalističkih/završnih radova iz Kozmetologije. Takođe, u periodu od 2016. do kraja 2020. godine odbranjeno je 214 diplomskih/završnih radova studenata integrisanih akademskih studija.

Nastavnici i saradnici Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju aktivno učestvuju u različitim vannastavnim aktivnostima studenata. U periodu 2016-2020. godina, nastavnici i saradnici Katedre bili su mentori 84 studentska naučnoistraživačka rada, koji su se realizovali u okviru Centra za naučnoistraživački rada studenata Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Takođe, nastavnici i saradnici Katedre pružaju podršku i drugim vannastavnim aktivnostima studenata, kao što je kongres Nacionalne asocijacije studenata farmacije Srbije, održavanjem predavanja i organizovanjem radionica.

Na inicijativu studenata BPSA, od 2018. godine se na Katedri održava manifestacija „Veštine izrade farmaceutskih preparata“, koja je takmičarskog karaktera. Do sada su održane tri ovakve manifestacije:

  • Veština izrade farmaceutskih oblika lekova za kardiološke bolesti u pedijatrijskoj populaciji (2018. god.)
  • Česte bolesti kućnih ljubimaca – kako im farmaceut može pomoći? (2019. god.)
  • Akne kao nezaobilazan problem današnjice: Kako ih lečiti? (2021. god.)

Nastavnici i saradnici Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju redovno doprinose u osmišljavanju postavke i predstavljanju Farmaceustkog fakulteta u Beogradu u okviru Festivala nauke.