Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Vesna Pešić

Na Katedri za fiziologiju se obavljaju integrisane akademske studije prema studijskom programu akreditovanom 2018. godine u okviru predmeta:

ŠifraPredmetSemestarStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F1O2 Morfologija čoveka I O 45+30 5 farmacija
F1O8 Farmaceutska fiziologija 1 II O 45+30 5 farmacija
F2O1 Farmaceutska fiziologija 2 III O 45+15 5 farmacija
F2I1 Odabrana poglavlja fiziologije IV IB 30+15 3 farmacija
B1O2 Morfologija čoveka I O 45+30 5 farmacija-medicinska biohemija
B1O8 Farmaceutska fiziologija 1 II O 45+30 5 farmacija-medicinska biohemija
B2O1 Farmaceutska fiziologija 2 III O 45+15 5 farmacija-medicinska biohemija
B2I2 Odabrana poglavlja fiziologije IV IB 30+15 3 farmacija-medicinska biohemija

Naučna aktivnost Katedre uključuje istraživanja iz neuroendokrinologije i bazična istraživanja u neuronaukama, prevashodno na modelu hroničnog stresa i depresije ali i farmakogenomska ispitivanja lekova koji se primenjuju u poremećajima raspoloženja i neurološkim poremećajima.

U svojim istraživanjima nastavnici i saradnici Katedre ostvaruju saradnju sa sledećim institucijama:

  • Karolinska Institut, Švedska – Sekcija za farmakogenomiku
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Tel Avivu, Izrael - Katedra za humanu i molekularnu genetiku i biohemiju
  • Ben Gurion Univerzitet Beer Sheva, Izrael – Katedra za fiziologiju i celularnu biologiju
  • Gete Univerzitet  Nemačka -  Laboratorija za translacionu psihijatriju
  • Medicinski Univerzitet u Beču Austrija – Departman za neuroimidžing