Naučno-istraživački projekti u oblasti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja

Tabela. Naučno-istraživački projekti u oblasti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u kojima je Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet jedna od NIO-realizatora (koordinator podprojekta)

Table. National scientific projects co-funded by Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development with University of Belgrade - Faculty of Pharmacy as participant – Interdisciplinary projects

R. br.

Naziv projekta

 

Project title

Oblast istraživanja/šifra projekta + link ka dodatnim podacima o projektu

 

Field of research

Rukovodilac/koordinator sa Farmaceutskog fakulteta

 

Coordinator 

Spisak saradnika  sa Farmaceutskog fakulteta/ukupan     broj istraživač        meseci   

 

Investigators

 

 

Podprojekat Nove dijetetske namirnice i pića sa povećanim funkcionalnim i farmakodinamičkim delovanjem u okviru projekta Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i evropsko tržište - STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE

Subproject New foods and drinks with increased functional and pharmacodynamic activity“ as the part of the main projectDevelopment and implementation of new and traditional technologies in production of competitive value-added food products on domestic and world market – Creating wealth from the wealth of Serbia

 

Poljoprivreda i hrana

Agriculture and nutrition

 

III 46001

 

Detaljnije/Details

 

 

 Nosilac projekta: Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu

Koordinator sa Farmaceutskog fakulteta: prof. dr Slađana Šobajić

Slađana Šobajić /4

Ivan Stanković /4

Brižita Đorđević /4

Ivana Đuričić /4

Bojana Vidović  /4

Nevena Ivanović /4

Vanja Todorović /8

Uroš Čakar /12

Jasmina Timić /12

Nevena Dabetić /12

 

 

 

Podprojekat Intolerancije na sastojke namirnica u okviru projekta Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu

Subproject Intolerance to specific food components“ as the part of the main project Improvement and development of hygienic and technological processes in the production of the animal source foods with the purpose of getting more qualitative and safety products, competitive on the world market

 

 

Poljoprivreda i hrana

Agriculture and food

 

III 46009

 

Detaljnije/Details

 

 

Nosilac projekta: Institut sa higijenu i tehnologiju mesa

Koordinator sa Farmaceutskog fakulteta: prof. dr Ivan Stanković

 

Ivan Stanković /6

Slađana Šobajić /4

Brižita Đorđević /4

Ivanka Miletić, profesor emeritus /8

Ivana Đuričić /4

Bojana Vidović /4

Nevena Ivanović /4

Milica Zrnić Ćirić /8

 

 

 

Podprojekat Uticaj hemijskih kontaminanata na bezbednost namirnica životinjskog porekla u okviru projekta Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu

 

Subproject Influence of chemical food contaminants on animal origin food safety under the project Improvement and development of technological procedures in production of animal origin food aimed for quality and safety products production, competitive on the world market

 

 

Poljoprivreda i hrana

Agriculture and food

 

III 46009

 

Detaljnije/Details

 

 

Nosilac projekta: Institut sa higijenu i tehnologiju mesa

Koordinator sa Farmaceutskog fakulteta: prof. dr Biljana Antonijević

 

Biljana Antonijević /8

Vesna Matović /u penziji

Zorica Bulat /8

Danijela Đukić-Ćosić /8

Marijana Ćurčić /8

Aleksandra Buha /8

Evica Antonijević / 8

Katarina Baralić /preko MPNTR

Dragana Javorac  /preko MPNTR

 

 

Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti

 

Development of new encapsulation and enzyme technologies for the production of biocatalysts and biologically active food components in order to increase its competitiveness, quality and safety

 

Poljoprivreda i hrana

Agriculture and food

 

III 46010

 

Detaljnije/Details

 

 

 

Nosilac projekta: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Koordinator sa Farmaceutskog fakulteta: prof. dr Ljiljana Đekić

 

Ljiljana Đekić /2

Dragana Vasiljević /2

 

 

Podprojekat Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem u okviru projekta Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti

Subproject:Bioethical aspects: Morally acceptable within the biotechnologically and socially possible, within the main projectRare Diseases:Molecular Pathophysiology, Diagnostic and Therapeutic Modalities and Social, Ethical and Legal Aspects

 

Biomedicina

Biomedicine

 

III 41004

Detaljnije/Details

 

 

Nosilac projekta: Institut za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: dr Sonja Pavlović, naučni savetnik

Rukovodilac podprojekta: prof. dr Vojin Rakić

 

Dušanka Krajnović /8

 

 Podprojekat  Procena mikrobioloških i farmakoloških parametara u optimizaciji primene antibiotika iz perspective porasta rezistencije u okviru projekta  Interakcije ksenobiotika i uticaj na sisteme u biomedicini

The interaction of xenobiotics with biological systems

 

Biomedicina

Biomedicine

 

III 41012

 

Detaljnije/Details 

Nosilac projekta: medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Rukovodilac: prof. dr Momir Mikov

Ljiljana Tasić /2

Marina Odalović /8

 

 Preventivni, terapijski i etički pristup u prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije 

 Biomedicina

Biomedicine

 

III 41018

 

Detaljnije/Details 

 Nosilac projekta: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Koordinator projekta sa Farmaceutskog fakulteta: prof. dr Mirjana Đukić 

Mirjan Đukić /8

Ana Đurić  /8

 

Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Advancing Serbia’s Competitiveness in the Process of EU Accession 

Ekonomija

Economy

 

III 47028

 Link

Detaljnije/Details

Nosilac projekta: Univerzitet Metropolitan – FEFA

Rukovodilac: prof. dr Ana S. Trbović

Danijela Milenković

 

 Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okuženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja

 Zaštita životne sredine

Environmental protection

III 43009

Detaljnije/Details

Nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke Vinča

Rukovodilac: dr Antonije Onjija

 Slavica Ražić

Svetlana Đogo Mračević