Imenik i adresar

Važni telefoni

Univerzitet u Beogradu
Farmaceutski fakultet

Srbija, 11221 Beograd
Vojvode Stepe 450
Dekan i prodekani  + 381 11 2473-224 
Sekretar fakulteta  + 381 11 3951-203
Odsek za nastavu i studentska pitanja - šef  + 381 11 3951-397 
Odsek za nastavu i studentska pitanja - šalteri  + 381 11 3951-204 
Odsek za nastavu i studentska pitanja - referenti + 381 11 3951 362
 Odsek za materijalne i finansijske poslove - šef  + 381 11 3951-229 
 Odsek za materijalne i finansijske poslove - blagajna  + 381 11 3951-205 
 Odsek za materijalne i finansijske poslove - knjigovodstvo  + 381 11 3951-202 
 Odsek za materijalne i finansijske poslove - fakturista  + 381 11 3951-298 
Odsek za komercijalne poslove - referent nabavke +381 11 3951 298
Odsek za pravne i opšte poslove - šef  + 381 11 3951-245 
Odsek za pravne i opšte poslove - arhiva  + 381 11 3951-392 
Odsek za pravne i opšte poslove - poslovni sekretar  + 381 11 3951-201 
Odsek za komercijalne poslove - šef  + 381 11 3951-242 
Odsek za ordžavanje objekta - šef  + 381 11 3951-394 
Služba za bibliotečke poslove - šef  + 381 11 3951-277 
Odsek za IT - šef  + 381 11 3973-949 
Portirnica  + 381 11 3951-300 
Šalter za prijem uzoraka + 381 11 3951-200
Fotokopirnica  + 381 11 3951-253 
Skriptarnica  + 381 11 3951-379 
Studentska organizacija  + 381 11 3951-390 
Katedra za analitičku hemiju  + 381 11 3951-257 
Katedra za analitiku lekova  + 381 11 3951-329 
Katedra za botaniku  + 381 11 3951-309 
Katedra za bromatologiju  + 381 11 3951-327 
Katedra za farmaceutsku hemiju  + 381 11 3951-330 
Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju  + 381 11 3951-377 
Katedra za farmakognoziju  + 381 11 3951-324 
Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju  + 381 11 3951-373 
Katedra za farmakologiju  + 381 11 3951-276 
Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode  + 381 11 3951-302 
Katedra za fiziku i matematiku  + 381 11 3951-299 
Katedra za fiziologiju  + 381 11 3951-353 
Katedra za medicinsku biohemiju  + 381 11 3951-267 
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju  + 381 11 3951-230 
Katedra za opštu i neorgansku hemiju  + 381 11 3951-218 
Katedra za organsku hemiju  + 381 11 3951-235 
Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo  + 381 11 3951-212 
Katedra za toksikologiju akademik Danilo Soldatović  + 381 11 3951-247 
poverenik za ravnopravnost Jovana Milenković +381 11 3951-245 jovana.milenkovic@pharmacy.bg.ac.rs
lice zaduženog za rodnu ravnopravnost Jovana Milenković +381 11 3951-245 jovana.milenkovic@pharmacy.bg.ac.rs
lice za zaštitu podataka o ličnosti +381 11 3951-392 nikola.mihailovic@pharmacy.bg.ac.rs

Telefoni i adrese zaposlenih

Aleksandra Buha 3951-248 aleksandra@pharmacy.bg.ac.rs
Aleksandra Janošević 3951-292 aleksandra.janosevic@pharmacy.bg.ac.rs
Aleksandra Novaković 3951-275, 3951-281 aleksn@pharmacy.bg.ac.rs
Aleksandra Stefanović 3951-265 alex@pharmacy.bg.ac.rs
Aleksandra Topić 3951-283 atopic@pharmacy.bg.ac.rs
Aleksandra Zeljković 3951-265 aleksandra.zeljkovic@pharmacy.bg.ac.rs
Ana Protić 3951-329 anna@pharmacy.bg.ac.rs
Ana Vujović 3951-265 avujovic@pharmacy.bg.ac.rs
Andrijana Milošević Georgiev  3951-313 andrijanam@pharmacy.bg.ac.rs
Anđelija Malenović 3951-333 andja@pharmacy.bg.ac.rs
Anđelka Simić 3951-110; 3951-254; 3951-255  
Biljana Glogovac 3951-289 biljana@pharmacy.bg.ac.rs
Biljana Mihailović 3951-330  
Biljana Antonijević 3951-250 abiljana@pharmacy.bg.ac.rs
Biljana Bufan 3951-207 bbiljana@pharmacy.bg.ac.rs
Biljana Otašević 3951-329 biljana.otasevic@pharmacy.bg.ac.rs
Biljana Potparević 3951-348 biljana.potparevic@pharmacy.bg.ac.rs
Biljana Stojanović 3951-333 jancic.stojanovic@pharmacy.bg.ac.rs
Bojan Marković 3951-335 bojan@pharmacy.bg.ac.rs
Bojan Čalija 3951-363 bojan.calija@pharmacy.bg.ac.rs
Bojana Golubović 3951-373 bojanap@pharmacy.bg.ac.rs
Bojana Vidović 3951-395 bojana@pharmacy.bg.ac.rs
Bosiljka Plećaš 3951-346 bplecas@pharmacy.bg.ac.rs
Branislava Lakušić 3951-303 blakusic@pharmacy.bg.ac.rs
Branislava Miljković 3951-382 milbran@pharmacy.bg.ac.rs
Branka Dražić 3951-216 bdrazic@pharmacy.bg.ac.rs
Branka Ivković 3951-335 blucic@pharmacy.bg.ac.rs
Brankica Kodžić 3951-353  
Brankica Filipić 3951-207 brankicaf@pharmacy.bg.ac.rs
Brižita Đorđević 3951-393 briz@pharmacy.bg.ac.rs
Danica Agbaba 3951-339 danica.agbaba@pharmacy.bg.ac.rs
Danijela Crnobrnja 3951-302  
Danijela Stekić 3951-357; 3951-289  
Danijela Đukić-Ćosić 3951-248 dakitox@pharmacy.bg.ac.rs
Danilo Stojanović 3951-306 dancho@pharmacy.bg.ac.rs
Danina Krajišnik 3951-359 danina@pharmacy.bg.ac.rs
Darko Ivanović 3951-386 darkoi@pharmacy.bg.ac.rs
Dobrilka Vujadinović 3951-201 dobrila.vujadinovic@pharmacy.bg.ac.rs
Dragan Šiljić 3951-299  
Dragana Blagojević 3951-330  
Dragana Jovanović 3951-353  
Dragana Božić 3951-207 dragana.vucicevic@pharmacy.bg.ac.rs
Dragana Krnjić 3951-276  
Dragana Lakić 3951-206 dlakic@pharmacy.bg.ac.rs
Dragana Ranković 3951-295 draganat@pharmacy.bg.ac.rs
Dragana Vasiljević 3951-366 vasilj@pharmacy.bg.ac.rs
Dragana Vujanović 3951-249 dragana.vujanovic@pharmacy.bg.ac.rs
Dragana Šuša 3951392 dsusa@pharmacy.bg.ac.rs
Dragica Lebl Antonić  3951-212 dragica@pharmacy.bg.ac.rs
Dubravka Zailac 3951-245 dubravka.zailac@pharmacy.bg.ac.rs
Dušanka Krajnović 3951-383 parojcic@pharmacy.bg.ac.rs
Dušanka Stanić 3951-120 dusanka.zogovic@pharmacy.bg.ac.rs
Duško Mirković 3618-444, lok.23-00 dusko.mirkovic@pharmacy.bg.ac.rs
Gela Pavlović 3951-307  
Goran Bijanić 3951-110; 3951-254; 3951-255  
Goran Fodulović 3951-309  
Goran Petričević 3951-394 goran.petricevic@pharmacy.bg.ac.rs
Gordana Leposavić 3951-209 gordana.leposavic@pharmacy.bg.ac.rs
Gordana Popović 3951-215 gpopovic@pharmacy.bg.ac.rs
Gordana Vuleta 3951-288 gordana.vuleta@pharmacy.bg.ac.rs
Gorica Šarčević 3951-299  
Ivan Jančić 3951-207 ijancic@pharmacy.bg.ac.rs
Ivan Stanković 3951-345 istank@pharmacy.bg.ac.rs
Ivana Aleksić 3951-367 ivana.masic@pharmacy.bg.ac.rs
Ivana Pantelić 3951-367 ivana.pantelic@pharmacy.bg.ac.rs
Ivana Tadić 3951-206 ivana.tadic@pharmacy.bg.ac.rs
Ivana Đuričić 3951-393 ivana.djuricic@pharmacy.bg.ac.rs
Jadranka Adamović 3951-299  
Jadranka Odović 3951-234 jodovic@pharmacy.bg.ac.rs
Jasmina Radišić 3951-324  
Jasmina Brborić 3951-343 jbrboric@pharmacy.bg.ac.rs
Jela Milić 3951-369 jela.milic@pharmacy.bg.ac.rs
Jelena Ilić 3951-330  
Jelena Antić-Stanković 3951-230 jelena@pharmacy.bg.ac.rs
Jelena Kotur-Stevuljević 3951-284 jkotur@pharmacy.bg.ac.rs
Jelena Kukić-Marković 3951-351 jelenak@pharmacy.bg.ac.rs
Jelena Parojčić 3951-363 jelena.parojcic@pharmacy.bg.ac.rs
Jelena Vekić 3951-265 jelena.vekic@pharmacy.bg.ac.rs
Jelena Đuriš 3951-363 jelena.djuris@pharmacy.bg.ac.rs
Jovana Divljaković 3951-281 jovana.divljakovic@pharmacy.bg.ac.rs
Jovanka Blagojević 3951-276  
Katarina Nikolić 3951-340 knikolic@pharmacy.bg.ac.rs
Katarina Karljiković-Rajić 3951-271 kkrajic@pharmacy.bg.ac.rs
Katarina Mitrović 3951-357; 3951-289 kmitrovic@pharmacy.bg.ac.rs
Katarina Vučićević 3951-373 kacav@pharmacy.bg.ac.rs
Lada Živković 3951-349 lada@pharmacy.bg.ac.rs
Lelica Popović 3951-330  
Leontina Kerničan 3951-385 leontina@pharmacy.bg.ac.rs
Leposava Simić 3951-324  
Leposava Pavun 3951-292 leposava.pavun@pharmacy.bg.ac.rs
Ljiljana Lukić 3951-247; 3951-231 toksikologijaff@pharmacy.bg.ac.rs
Ljiljana Radojičić 3951-324  
Ljiljana Tasić 3951-285 ljiljana.tasic@pharmacy.bg.ac.rs
Ljiljana Đekić 3951-359 ljiki@pharmacy.bg.ac.rs
Maja Tomić 3951-374 majat@pharmacy.bg.ac.rs
Mara Aleksić 3951-294 mara@pharmacy.bg.ac.rs
Marija Radisavljević 3951-329  
Marija Jovanović 3951-373 marijaj@pharmacy.bg.ac.rs
Marija Primorac 3951-371 primorac@pharmacy.bg.ac.rs
Marijana Ćurčić 3951-248 makitox@pharmacy.bg.ac.rs
Marina Baranin 3951-267  
Marina Milenković 3951-226 marinama@pharmacy.bg.ac.rs
Marina Odalović 3951-206 mpetric@pharmacy.bg.ac.rs
Marina Stojanov 3951-264 marina.stojanov@pharmacy.bg.ac.rs
Mila Erkić 3951-235  
Milan Mazalica 3951-203 milan.mazalica@pharmacy.bg.ac.rs
Milena Jelikić-Stankov 3951-261 mjstankov@pharmacy.bg.ac.rs
Milena Simić 3951-235 milena@pharmacy.bg.ac.rs
Milica Babić 3951-392 milica.babic@pharmacy.bg.ac.rs
Milica Benedik 3951-397 milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs
Milica Drobac 3951-319 milica@pharmacy.bg.ac.rs
Milica Lukić 3951-356 milica.lukic@pharmacy.bg.ac.rs
Milica Mirić 3951-385 mmiric@pharmacy.bg.ac.rs
Milica Zrnić 3951-395 milicaz@pharmacy.bg.ac.rs
Milica Ćulafić 3951-375 mculafic@pharmacy.bg.ac.rs
Miljana Stojanović 3951-218  
Milkica Crevar Sakač 3951-309 frodo@pharmacy.bg.ac.rs
Miloš Petković 3951-235 milos.petkovic@pharmacy.bg.ac.rs
Miodrag Nedeljković 3951-353 mioned@ibiss.bg.ac.rs
Miodrag Nikolić 3951-235  
Mira Zečević 3951-384 mzecevic@pharmacy.bg.ac.rs
Mira Čakar 3951-214 mcakar@pharmacy.bg.ac.rs
Mirjana Arizanović 3951-373  
Mirjana Marčetić 3951-351 mirasim@pharmacy.bg.ac.rs
Mirjana Medenica 3951–291 medenica@pharmacy.bg.ac.rs
Mirjana Đukić 3951-308 mirjana.djukic@pharmacy.bg.ac.rs
Miron Sopić 3951-265 miron@pharmacy.bg.ac.rs
Miroslav Savić 3951-280 miroslav@pharmacy.bg.ac.rs
Miroslava Bosiljčić 3951-327  
Nada Kovačević 3951-320;
 3951-399 
nada.kovacevic@pharmacy.bg.ac.rs
Nataša Stojković 3951-230  
Nataša Bogavac-Stanojević 3951-272 naca@pharmacy.bg.ac.rs
Nataša Pejić 3951-286 nata@pharmacy.bg.ac.rs
Neli Kristina Todorović-Vasović 3951-299 kisi@pharmacy.bg.ac.rs
Nenad Ugrešić 3951-279 unprof@pharmacy.bg.ac.rs
Nevena Arsenović-Ranin 3951-223 nevenaar@pharmacy.bg.ac.rs
Nikola Spasić 3951-389 spale@pharmacy.bg.ac.rs
Nikola Novković 3951-329  
Olivera Čudina 3951-343 ocudina@pharmacy.bg.ac.rs
Radica Milićević 3951-247; 3951-231 toksikologijaff@pharmacy.bg.ac.rs
Radica Stepanović-Petrović 3951-374 radica@pharmacy.bg.ac.rs
Radislav Adamović 3951-381 rade@pharmacy.bg.ac.rs
Radiša Jančić 3951-304 rjancic@pharmacy.bg.ac.rs
Sanda Dilber 3951-235 sandad@pharmacy.bg.ac.rs
Sandra Butrić Milisavljević  3951-242  sandrabm@pharmacy.bg.ac.rs
Sandra Grbić 3951-356 gsandra@pharmacy.bg.ac.rs
Sandra Vezmar Kovačević 3951-347 svezmar@pharmacy.bg.ac.rs
Silvana Petrović 3951-322 silvana.petrovic@pharmacy.bg.ac.rs
Slavica Blagojević 3951-286 slavica.blagojevic@pharmacy.bg.ac.rs
Slavica Erić 3951 343 seric@pharmacy.bg.ac.rs
Slavica Filipić 3951-335 sfilipic@pharmacy.bg.ac.rs
Slavica Ražić 3951-208 srazic@pharmacy.bg.ac.rs
Slavica Spasić 3951-268 slavica.spasic@pharmacy.bg.ac.rs
Slavja Tripunoski 3951-218  
Slađana Marinković 3951-110; 3951-254; 3951-255  
Slađana Bibaj 3951-327  
Slađana Tanasković 3951-216 sladjana@pharmacy.bg.ac.rs
Slađana Šobajić 3951-326 sladjana.sobajic@pharmacy.bg.ac.rs
Slobodan Stankić 3951-256 sloba@pharmacy.bg.ac.rs
Slobodan Trmčić 3951-309  
Snežana Debeljaković 3951-110; 3951-254; 3951-255  
Snežana Uskoković-Marković 3951-238 snezaum@pharmacy.bg.ac.rs
Snežana Plazinić 3951-235  
Snežana Savić 3951-366 snexs@pharmacy.bg.ac.rs
Snežana Veselinović 3951-235  
Sote Vladimirov 3951-341 sote.vladimorov@pharmacy.bg.ac.rs
Stana Nikčević 3951-237 stanan@pharmacy.bg.ac.rs
Svetlana Ibrić 3951-363 svetlana.ibric@pharmacy.bg.ac.rs
Svetlana Ignjatović 3615-631 svetlana.ignjatovic@pharmacy.bg.ac.rs
Svetlana Đogo Mračević 3951-262 sdjogo@pharmacy.bg.ac.rs
Tatijana Jovanović 3951-217 jota23@pharmacy.bg.ac.rs
Tatjana Kundaković 3951-351 ktatjana@pharmacy.bg.ac.rs
Valentina Marinković  3951-313 vmarinkovic@pharmacy.bg.ac.rs
Valentina Radulović 3951-262 vkokanovic@pharmacy.bg.ac.rs
Verica Spasojević 3951-353  
Vesna Nanoski 3951-218  
Vesna Rekić 3951-230  
Vesna Stanković 3951-263  
Vesna Stanojević 3951-230  
Vesna Stojković 3951-302  
Vesna Kuntić 3951-287 vesna.kuntic@pharmacy.bg.ac.rs
Vesna Matović 3951-251 vevodi@pharmacy.bg.ac.rs
Vesna Pešić 3951-354 vesna.pesic@pharmacy.bg.ac.rs
Vesna Spasojević-Kalimanovska 3951-266 vkalima@pharmacy.bg.ac.rs
Violeta Slavkovska 3951-305 violetas@pharmacy.bg.ac.rs
Violeta Dopsaj 3951-399 violeta.dopsaj@pharmacy.bg.ac.rs
Vladimir Savić 3951-243 vladimir.savic@pharmacy.bg.ac.rs
Zoran Maksimović 3951-321 zoran.maksimovic@pharmacy.bg.ac.rs
Zorana Jelić-Ivanović 3951-269 zorana.jelic@pharmacy.bg.ac.rs
Zorana Tokić Vujošević 3951-296 zoranat@pharmacy.bg.ac.rs
Zorica Petrović 3951-357; 3951-365  
Zorica Božić 3951-357: 3951-365  
Zorica Bulat 3951-252 zorica.bulat@pharmacy.bg.ac.rs
Zorica Popadić 3951-229 zorica.popadic@pharmacy.bg.ac.rs
Zorica Stojić Vukanić 3951-224 zoricasv@pharmacy.bg.ac.rs
Zorica Vujić 3951-340 zvujic@pharmacy.bg.ac.rs
Zorica Đurić 3951-371 zorica@pharmacy.bg.ac.rs
Žaklina Miladinović-Pfend 3951-277 zaklinam@pharmacy.bg.ac.rs