Naučno-istraživački projekti u oblasti tehnološkog razvoja

Tabela. Naučno-istraživački projekti u oblasti tehnološkog razvoja finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u kojima je Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet noseća NIO

Table. National scientific projects co-funded by Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development with University of Belgrade - Faculty of Pharmacy as coordinator – Technological development projects

R. br.

Naziv projekta

Project title

Oblast istraživanja/šifra projekta + link ka dodatnim podacima o projektu

Field of research

Rukovodilac/Coordinator

Spisak istraživača/ukupan broj istraživač meseci

Investigators

 

Razvoj proizvoda i tehnologija koje obezbeđuju željeno oslobađanje lekovitih supstanci iz čvrstih farmaceutskih oblika

 

Advanced tehnologies for controlled release from drug delivery systems

 Materijali i hemijske tehnologije

Matherials and chemical technologies

 

TR34007

 

Detaljnije/Details

 prof. dr Svetlana Ibrić

 

Svetlana Ibrić

Jelena Parojčić

Jelena Đuriš

Sandra Cvijić

Dragana Vasiljević

Ljiljana Đekić

Ivana Aleksić

Ljiljana Solomun

Branka Grujić

Tijana Miletić

Đorđe Medarević

Jovana Potpara

Ivana Vasiljević

Jelisaveta Ignjatović

Erna Turković

Mirjana Krkobabić

Marijana Madžarević

Ana Ćirić

Ivana Kurćubić

Jelena Mudrić

 

Ukupan broj istraživač meseci: 188

 

Razvoj mikro- i nanosistema kao nosačaza lekove sa antiinflamatornim delovanjem i metoda za njihovu karakterizaciju

 

Development of micro- and nanosystems as carriers for anti-inflammatory drugs and methods for their charracterization

Materijali i hemijske tehnologije

Matherials and chemical technologies

 

TR34031

 

Detaljnije/Details

prof. dr Snežana Savić

 

Snežana Savić /6

Katarina Karljiković Rajić /2

Vesna Kuntić /2

Zorica Vujić /2

Jasmina Brborić /2

Olivera Čudina /2

Bojan Marković /2

Danina Krajišnik /4

Jadranka Odović /2

Bojan Čalija /6

Ivana Pantelić /6

Milica Lukić /8

Milkica Crevar Sakač /2

Jelena Savić /2

Nebojša Cekić /2

Tamara Stanković /8

Tanja Ilić /8

Ines Nikolić /8

Jelena Đoković /12

Jelena Mitrović /12

Ana Gledović /12

 

Ukupan broj istraživač meseci: 110

Tabela. Naučno-istraživački projekti u oblasti tehnološkog razvoja finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u kojima je Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet jedna od NIO-realizatora

Table. National scientific projects co-funded by Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development with University of Belgrade - Faculty of Pharmacy as participant – Technological development projects

Redni broj

Naziv projekta

Project title

Oblast/šifra projekta + link ka dodatnim podacima o projektu

Field of research

Rukovodilac projekta/koordinator projekta sa Farmaceutskog fakulteta

Coordinator

Spisak saradnika sa Farmaceutskog fakulteta/ukupan broj istraživač meseci

Investigators

 

Biljni i sintetički bioaktivni proizvodi novije generacije

Plants and synthetic bioactive products of new generation

 

Tehnološki razvoj

Technological development

 

TR 34012

 

Detaljnije/Details

 Nosilac projekta: Tehnloški fakultet Univerziteta u Nišu

Rukovodilac: prof. dr Ljubiša Nikolić

Valentina Marinković /8