Opšte informacije

Šef katedre: Prof. dr Nataša Bogavac Stanojević

Katedra za medicinsku biohemiju bavi se nastavnom, naučno-istraživačkom i stručno-aplikativnom delatnošću u okviru uže naučne oblasti Medicinska biohemija. Nastavnici i saradnici učestvuju u realizaciji 27 obaveznih i izbornih predmeta na integrisanim akademskim studijama u okviru studijskih programa Farmacija – medicinska biohemija i Farmacija, kao i u organizaciji i izvođenju nastave na doktorskim akademskim studijama, specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i specijalističkim akademskim studijama. Katedra je matična za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na Univerzitetu u Beogradu.

Naučno-istraživački rad na Katedri prvenstveno je usmeren ka detekciji i evaluaciji biomarkera značajnih za dijagnostiku i praćenje različitih oboljenja. U okviru istraživačkog rada, Katedra ima intenzivne kontakte i saradnju sa velikim brojem srodnih ustanova, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Katedra takođe igra centralnu ulogu u izvođenju specijalizacije zdravstvenih radnika iz Medicinske biohemije, te užih specijalizacija iz Kliničke enzimologije, Kliničke imunohemije i Laboratorijske endokrinologije.