Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku + NanoCellEmoCog) i međunarodne projekte (H2020-IMI projekat: NeuroDeRisk , CA17120).

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupni.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (OI 174012, OI 171017, III 47028, TR34031) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Katedra za fiziku i matematiku ostvaruje saradnju sa institucijama u okviru Univerziteta u Beogradu (Institut za fiziku, Matematički fakultet) i Univerziteta u Novom Sadu (Prirodno-matematički fakultet). U okviru saradnje sa ustanovama u inostranstvu uspostavljena je saradnja sa Instituto Andaluz de la Tierra, Universidad de Granada, (Španija) i Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovačka).