H2020-IMI projekat: NeuroDeRisk

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet od 1. marta 2019. učestvuje u realizaciji  istraživačko-inovativnog projekta Horizont 2020 (linija Innovative Medicines Initiative) "De-eskalacija rizika neurotoksičnosti u prekliničkom otkriću lekova" (NeuroDeRisk). Projekat se zasniva na saradnji konzorcijuma akademskih ustanova i farmaceutske industrije Evrope, i traje 42 meseca. Rukovodilac istraživanja na Farmaceutskom fakultetu, prof. dr Miroslav Savić sa Katedre za  farmakologiju, istovremeno je ko-rukovodilac radnog paketa WP2 koji se odnosi na prekliničko predviđanje psihijatrijskih neželjenih efekata. Više informacija o projektu možete pročitati ovde. Detalji o ugovornim stranama konzorcijuma su dostupni ovde.

Aktuelnosti o projektu

Godišnji sastanak konzorcijuma projekta NeuroDeRisk, koji je po planu trebalo da se održi u Briselu 27. i 28. aprila, zbog pandemije izazvane virusom Covid-19 održan je online. Prisustvovalo je 56 istraživača i članova konzorcijuma, a detalje o sastanku možete pročitati ovde.