Nastava

Nastava

Na Katedri za fiziku i matematiku se obavljaju:

  • Integrisane akademske studije (studijski program Farmacija akreditovan 2019. godine) u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F1O5 Matematika I AO O 30+30 4 MF
F1O4 Fizika I AO O 30+15 3 MF
B1O5 Matematika I АO O 30+30 4 MF-MB
B1O4 Fizika I АO O 30+15 3 MF-MB
F1I1 Primena informatičkih metoda u farmaciji IV AO IB 10+35 3 MF

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni.

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.