Program IDEJE

U cilju odgovora na društvene izazove razvoja Republike Srbije, kao i na globalne izazove razvoja društva, a na osnovu Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji i ostalih sektorskih strategija relevantnih za razvoj društva.

Program će omogućiti finansiranje projekata koji se baziraju na izvrsnim idejama koje mogu u budućnosti imati značajni uticaj na razvoj nauke i istraživanja, privrede i/ili društva u celini, uključivanje izvrsnih istraživača u naučnoistraživački rad, jačanje profesionalnih kapaciteta istraživača i stvaranje novih projektnih timova.

Program podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim naučnim oblastima.

Projekti u okviru ovog Programa nemaju unapred zadate teme. Program omogućava istraživačima da definišu sopstvene programe istraživanja, da oforme sopstvene timove i da sarađuju sa odgovarajućim laboratorijama, istraživačkim centrima i privredom u Srbiji i u svetu.

Program se realizuje u okviru četiri potprograma za razvoj naučnih istraživanja u sledećim naučnim oblastima: 1) prirodne nauke; 2) tehničko-tehnološke nauke; 3) (bio)medicinske nauke; i 4) društvene i humanističke nauke.

Trajanje Projekata je do tri godine (36 meseci).

Više informacija o programu možete pronaći na sajtu Fonda za nauku Republike Srbije.

Program se finansira sredstvima Fonda za nauku RS odnosno sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Prezentaciju ISKUSTVA I PORUKE IZ POZIVA PROMIS: U SUSRET POZIVU IDEJE predstavljenom u okviru okruglog stola održanog 12.03.2020. na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu možete preuzeti ovde.

Info o projektima 105 ideja

  1. Projekat prof. Aleksandre Stefanović - HI-Mom
  2. Projekat prof. Radice Stepanović Petrović - Fight_PainAndComorb
  3. Projekat prof. Miroslava Savića - NanoCellEmoCog; Više informacija možete pronaći na sajtu projekta
  4. Projekat prof. Zorana Maksimovića - PhAgroWaste
  5. Projekat prof. Vladimira Dobričića - infCanPlay
  6. BalkBioDriverse učesnik Miloš Zbiljić
  7. Projekat na kome participira prof. dr Danina Krajišnik AniNutBiomedCLAYs
  8. Projekat na kome participira prof. dr Aleksandra Janošević Ležajić AdConPolyMat