Dr sc. Nada Majkić-Singh

Dr sc. Miodrag Nedeljković

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za medicinsku biohemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon
Fax
Email

 

CV


Obrazovanje

 • 1965. Završena gimnazija i osmogodišnja škola u Beogradu
 • 1969. Dipl. farm. Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 1972 Mr sc. pharm. Odbranjena magistarska teza, Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu Naslov: «Uloga piridin-nukleotid specifičnih oksido-reduktaza u metabolizmu eritrocita»
 • 1972 Usavršavanje u: North-East London Polytechnic School i na University of Newcastle upon Tyne, Newcastle University Hospital, Department of Clinical Biochemistry.
 • 1974. Dr sc. pharm. Odbranjena doktorska disertacija, Farmaceutski fakultet, Naslov: «Postavljanje kinetičke metode za određivanje aerobnih transhidrogenaza uz ABTS»
 • 1986. Specijalizacija iz medicinske biohemije

Radni staž

 • 2001. Uža specijalizacija: klinička enzimologija
 • 1971. Asistent Institut za medicinsku biohemiju
 • 1978. Docent
 • 1984. Vanredni profesor Upravnik Zavoda za medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet Do 1995.godine)
 • 1988. Redovni profesor Predmet: medicinska biohemija i klinička enzimologija Institut za medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet,
 • 1986. Direktor Institut za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije (do 2012. godine)

Ostale aktivnosti

Bila je predsednik Upravnog odbora Zavoda za farmaciju Srbije (19932003), kao i osnivač i prvi predsednik Skupštine Farmaceutske komore Srbije (od 1997. do 2001.). Bila je predsednik Sekcije za medicinsku biohemiju Farmaceutskog društva Srbije (19831987). Bila je predsednik je Društva medicinskih biohemičara Jugoslavije od 1988. godine, kako i kasnije Društva medicinskih biohemičara Srbije do 2012. godine (čiji je sada Direktor) i nacionalni predstavnik u International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC, FESCC i Balkan Clinical Laboratory Federation, BCLF. Od 2006.-2010. godine bila je predsednik BCLF. Glavni i odgovorni urednik je časopisa ''Jugoslovenska medicinska biohemija'' od 1991. g. u kom periodu ovaj časopis postaje međunarodni, a od 2007. godine izdaje se pod nazivom Journal of Medical Biochemistry. Bila je član Redakcionog odbora časopisa Clinical Chemistry and Laboratory Medicine i recenzent je u više međunarodnih časopisa, a sada Redakcionog odbora Clinical Laboratory. Od 1994. do 2003. godine bila je predsednik Savezne Komisije za medicinsku biohemiju, kao i Republičke Komisije za medicinsku biohemiju i kliničku biohemiju.

(do 2014. godine). Bila je predsednik Republičke komisije za izradu Nomenklature laboratorijskih usluga Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao i Komisije za izradu normativa i cenovnika rada., koja je izradila sveobuhvatni dokument sa 3000 laboratorijskih usluga po savremenim prncipima (dokument je objavljen u Službenom glasniku RS). Od maja 1992. godine predsednik je Komisije za primarijate Farmaceutskog Društva Srbije. Bila je predsednik Komisije za Akreditaciju medicinskih laboratorija pri Akreditacionom telu Srbije.

U Društvu medicinskih biohemičara Jugoslavije (sada Srbije) organizovala je dvanaest Kongresa medicinskih biohemičara Jugoslavije, tri Balkanska sastanka laboratorijske medicine i više Biohemijskih dana. Osnivač je Naučne konferencije ''Profesor Ivan Berkeš'', kao i stručnog godišnjeg sastanka ''Novine u laboratorijskoj medicini'' i trajnih kurseva usavršavanja medicinskih biohemičara. Organizator je jednogodišnjih EFCC (EFLM) Symposium-a za Balkanki region, koji je do sada organizovala ukupno trinaest. U njenom mandatu Beograd je imenovan za regionalni edukacioni centar EFLM-a za edukaciju.

Počev od 1986. godine, sa saradnicima se angažovala na formiranju i organizaciji objedinjene kliničkobiohemijske službe u Kliničkom centru Srbije, koja je prerasla u Institut za medicinsku biohemiju, kao referentnu laboratorijsku službu. Direktor ovog Instituta bila je do 2012. godine. Pod njenim rukovodstvom u 2000. godini u laboratorijama Instituta za medicinsku biohemiju prvi put je u našoj zemlji uveden sistem menadžmenta kvalitetom prema Standardu ISO 9001:2001 i akreditacija prema standardu ISO 17025 i ISO.

15189. Institut je takođe sprovodio nacionalni program spoljašnje kontrole kvaliteta svih laboratorija u zemlji, poznat kao YUNEQAS–medicinska biohemija. Sa saradnicima je izradila sveobuhvatni priručnik za pacijente i lekare pod nazivom „Indeks parametara“ u kome se detaljno opisuje preko 1000 vrsta laboratorijskih analiza koje se izvode u različitim biološkim materijalima u IMB CS. U tom periodu Institut je ostvario značajnu međunarodnu saradnju. Bila je član Komisije za standarde KSA 176-RG 4 pri Institutu za standardizaciju, a sada je član Skupštine Instituta za standardizaciju Srbije.

Učestvovala je u izvođenju dodiplomske, poslediplomske i specijalističke nastave na svim nivoima obrazovanja iz oblasti medicinske biohemije. Intenzivno je radila na osavremenjivanju programa specijaliszacije iz medicinske biohemije. Godine 1986. bila je inicijator i organizovala je uvođenje profila diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, koji se danas izvodi po savremenom programu u okviru petogodišnjih master studija na Farmaceutskom fakultetu.

Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu bila je predsednik ili član više Komisija i radnih tela.

Član je Društva medicinskih biohemičara Srbije i Farmaceutskog društva Srbije, International Society of Clinical Enzymology, American Association of Clinical Chemistry, International Federation of Clinical Chemistry, English Association of Clinical Biochemists, New York Academy of Science, Canadian Society of Clinical Chemists i Federation of Balkan Clinical Laboratory, Naučnog Društva Srbije. Član je Odbora za lipide pri Kardiološkoj sekciji SLD-a.

 • Majkić N, Berkeš I. Praktična primena enzimskih metoda. Izdavač FDS (Bilten 3-4-5, 1978, 1-170)
 • Majkić-Singh N, Spasić S. Praktikum Medicinske biohemije . Izdavač: Farmaceutski fakultet (štampano od 1974-1979. godine)
 • Majkić-Singh N. Uvod u enzimologiju. Izdavač: SSO Farmaceutskog fakulteta, Beograd, 1979
 • Majkić-Singh N. Primena međunarodnog sistema mernih jedinica (SI) u medicinskoj biohemiji. Izdavač: SSP Farmaceutski fakultet, Beograd, 101 str.; prvo izdanje 1980; treće izdanje 1986. godine
 • Majkić-Singh N, Spasić S. Praktikum iz medicinske biohemije. Izdavač: Naučna knjiga, Beograd; prvo
  izdanje 1980; drugo izdanje 1982; treće izdanje 1986 i četvrto izdanje 1988. godine; 256 str.