Sertifikat ISO 9001:2008

Farmaceutski fakultet je sertifikovan u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Sistem menadžmenta kvalitetom primenjuje se u oblasti visokog obrazovanja i u okviru Centralne laboratorije Farmaceutskog fakulteta, gde se ostvaruje sadnja sa trećim licem kroz usluge ispitivanja i kontrole lekova, kao i mikrobiološka ispitivanja.