Sertifikati

Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova i Laboratorija za mikrobiološka ispitivanja u okviru saradnje sa trećim licima sprovode ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u skladu sa zahtevima dobre proizvođačke prakse (Good Manufacturing Practice, GMP) koja se odnosi na kontrolne laboratorije.

Na osnovu inspekcijskog nadzora izvršenog u skladu sa članom 213. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni Glasnik RS“, br. 30/10, 107/12) i završnog izveštaja (br. 515-04-06689-1/2018-11) od 08.02.2019. o usaglašenosti kontrole kvaliteta lekova sa smernicama dobre proizvođačke prakse („Službeni Glasnik RS“,br. 97/17), Ministarstvo zdravlja je Farmaceutskom fakultetu izdalo GMP sertifikat (br. sertifikata 14) koji važi do 07.12.2021. godine.