Alumni

Vaša veza sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Beogradu započela je studijama na ovom fakultetu, ali može biti nastavljena i u budućnosti.

Iz tog razloga, Farmaceutski fakultet je u procesu osnivanja Alumni organizacije koja ima za cilj udruživanje bivših i sadašnjih studenata i prijatelja fakulteta.

Nadamo se da će uz vašu pomoć Alumni mreža fakulteta biti globalnog karaktera i da će unaprediti komunikaciju i saradnju među članovima.

Ova strana će vas informisati o fakultetu i obezbediti potrebne informacije kako bi ste ostali u kontaktu sa kolegama.