Dr sc. Gordana Vuleta

Dr sc. Gordana Vuleta

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B007
Telefon: +381 11 3951-288
Fax: +381 11 3972-840
Emailgordana.vuleta@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Gordana Vuleta je diplomirala 1974. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 1978. i doktorirala 1983. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Dr sc Gordana Vuleta učestvuje u realizaciji nastave na diplomskim i poslediplomskim studijama u zvanju redovnog profesora u Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Učestvuje u teorijskoj nastavi na specijalističkim akademskim studijama iz kozmetologije, specijalističkim strukovnim studijama iz farmaceutske tehnologije i farmaceutske informatike, doktorskim akademskim studijama iz farmaceutske tehnologije i kozmetologije i kao mentor ili član komisije za odbranu specijalističkih radova ili doktorskih disertacija. Rukovodilac je specijalističkih, akademskih i doktorskih akademskih studija iz kozmetologije.

U naučno istraživačkim projektima učestvuje od 1975. god., kao i u tekućem projektu (2005-2007) tehnološkog razvoja Ministarstva nauke Republike Srbije (TR 6719 B), kao saradnik.

Objavila je ukupno 246 radova i saopštenja, od toga 45 radova u međunarodnim časopisima i 38 u domaćim časopisima. Imala je 78 saopštenja na međunarodnim i 85 na domaćim skupovima, 1 patent i 9 tehnoloških postupaka za domaću farmaceutsku i kozmetičku industriju. Održala je preko 30 predavanja na domaćim skupovima.

Jedan je od urednika domaćeg časopisa „Arhiv za farmaciju”.

Bila je predsednik Saveta Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Istraživački interes: * Formulaciona istraživanja farmaceutskih oblika lekova; istraživanja novih pomoćnih supstanci i nosača aktivnih supstanci za dermatološke lekove

  • Formulaciona istraživanja dermokozmetičkih i kozmetičkih proizvoda; istraživanja pomoćnih materija i savremenih nosača kozmetički aktivnih supstanci za kozmetičke proizvode; in vitro ispitivanja kvaliteta i efikasnosti kozmetičkih i dermokozmetičkih proizvoda

Nagrade:

  1. Diploma Farmaceutskog društva Srbije u znak priznanja za doprinos u ostvarivanju ciljeva društva, 15. jun 2006.
  2. Zahvalnica Akademije medicinskih nauka srpskog lekarskog društva za predavanje održano na skupu ’’Retinoidi u dermatologiji’’, 23.decembar 2005.
  3. Zahvalnica Udruženja farmaceuta Vojvodine na učešću i stručnom doprinosu simpozijimu ’’Koža i leto’’, Palić 2006.

Jezici: engleski, nemački
  • Savic S, Savic M, Tamburic S, Vuleta G, Vesic S, Muller-Goymann CC. An alkylpolyglucoside surfactant as a prospective pharmaceutical excipient for topical formulations: The influence of oil polarity on the colloidal structure and hydrocortisone in vitro/in vivo permeation, European Journal of Pharmaceutical Science 2007; 30: 441-450.
  • Savic SD, Savic MM, Vesic SA, Vuleta GM, Muller-Goymann CC. Vehicles based on a sugar surfactant: Colloidal structure and its impact on in vitro/in vivo hydrocortisone permeation, International Journal of Pharmaceutics 2006; 320(1-2): 86-95.
  • Vasiljević D, Vuleta G, Primorac M. The characterization of the semi-solid w/o/w emulsions with low concentrations of the  primary polymeric emulsifiers, Int J Cosm Sci 2005; 27: 81-87.
  • Savic S, Vuleta G, Daniels R, Müller-Goymann C. Colloidal microstructure of binary systems and model creams stabilized with an alkylpolyglucoside non-ionic emulsifier, Colloid and Polymer Science 2005; 283: 439-451.
  • Savić S, Tamburić S, Savić M, Milić J, Vuleta G. Vehicle- controlled effect of urea on normal and SLS-irritated skin, International Journal of Pharmaceutics 2004; 271: 269-280