Dr sc. Miodrag Nedeljković

Dr sc. Miodrag Nedeljković

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B302
Telefon: +381 11 3951-353
Fax: +381 11 3972840
Emailmioned@pharmacy.bg.ac.rs

 

CV


Miodrag Nedeljković je diplomirao 1973. na Prirodno-matematičkom fakultetu, grupa Biologija, Univerzitet u Beogradu. Magistrirao je 1981. na Centru za multidisciplinarne studije, Univerzitet u beogradu. Doktorirao na Biološkom fakultetu 1996.

1982. pohađao kurs “International training course of chemoreception in aquatic organisms” koji je održan u Kotoru u organizaciji UNESCO-a.

Od oktobra 1984. do aprila 1985. boravio na specijalizaciji u odeljenju za uporednu fiziologiju Univerziteta “Jožef Atila” u Segedinu, Mađarska.

Učstvuje u izvođenju teorijske nastave diplomskih studija na predmetu fiziologija u Institutu za fiziologiju.

Učestvovao kao saradnik na više domaćih projekata, kao i u tekućem projektu “Efekat magnetnih polja kao ekofiziološkog faktora na različite biološke sisteme i mogća primena u medicini”.

U naučnom istraživanju bavi se ispitivanjem uticaja različitih faktora (temperatura, nurotransmiteri, promena magnetnog polja) bioelektrične karakteristike membrane nervnih ćelija.

Istraživački interes: Neurofiziologija, celularna elektrofiziologija

Jezici: engleski, ruski
  • Miodrag Nedeljkovć, Gordana Kartelija, Lidija Radenović, Nataša Todorović: The effect of cooling on the acetylcholine –induced current of identified Helix pomatia neuron. J. Comp. Physio. A. 2005. 191, 455-460.
  • Gordana Kartelija, Miodrag Nedeljković, Lidija Radenović: Photosensitiva neurons in mollusks. Comp. Biochem. Physiol. Part A. 2003. 134, 483-495. Rewiew.
  • Kartelija G, Radenović L, Todorović N, Nedeljković M: Effects of some heavy metals on the action potentials of an identified Helix pomatia photosensitive neuron. Ann. New York Acad. Sci. 2005. 1048.
  • Nedeljković M, Kartelija G, Radenović L:  Efects of cooling on the response of the snail bursting neuron to acetlycholine. Ann. New York Acad. Sci. 2005. 1048. 352-354.