Dr sc. Bosiljka Plećaš

Dr sc. Bosiljka Plećaš

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B304
Telefon: +381 11 3951-346
Fax: +381 11 3972-840
Emailbplecas@pharmacy.bg.ac.rs

CV


OBRAZOVANJE

1992. Dr sc. biol., Disertacija: “Reagovanje perifernih oksitocinergičnih tkiva i akcesornih polnih žlezda na oksitocin”.

1987. Mr sc., Teza: “Uticaj oksitocina na aktivnost gonadotropnih i prolaktinskih ćelija adenohipofize pacova mužjaka”.

1981-86. Poslediplomske studije, Endokrinologija, Biološki fakultet, Beograd

1978.Farmaceutski fakultet, Beograd

RADNA BIOGRAFIJA

2003. - Redovni profesor Fiziologije, Farmaceutski fakultet, Beograd

1998. – 2003. Vanredni profesor Fiziologije, Farmaceutski fakultet, Beograd

1998.-1998. Docent iz Fiziologije, Farmaceutski fakultet, Beograd

1980. – 1993. Asistent iz Fiziologije, Farmaceutski fakultet, Beograd

1978. – 1979. Staž, KC Srbije – Centralna apoteka Medicinskog fakulteta, Beograd

USAVRŠAVANJA

Bazični kurs za obuku kadrova u rukovanju radioaktivnim izotopima u organizaciji “Instituta za nuklearne nauke Vinča”
Kurs radioimunološke analize u organizaciji “Instituta za nuklearne nauke Vinča”
Kurs stereologije u organizaciji Medicinskog fakulteta u Ljubljani, Slovenija.
ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO (učešće na projektima)

Uloga hormona u regulaciji i poremećajima u ravnoteži neuro-endokrinog sistema
Fiziološke uloge oksitocina
Uloga autonomne inervacije u kontroli aktivnosti nekih endokrinih žlezda
Uloga hormona, neuropeptida i kateholamina u modulaciji sazrevanja limfocita i funkcija zrelih ćelija imunskog sistema
Neuroendokrina modulacija imunskog odgovora: Uloga simpato-adrenomedularnog sistema
Istraživački interes: Neuro-imuno-endokrini sistem

Jezici: engleski