Dr sc. Zorica Đurić

Dr sc. Zorica Đurić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B307
Telefon: +381 11 3951-371
Fax: +381 11 3972-840
Emailzorica@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr Zorica Đurić, redovni profesor na Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, rođena je 1952 godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zemunu. Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala je školske 1971/ 72 godine i diplomirala 1975. godine sa prosečnom ocenom 9,88. Odmah po diplomiranju zaposlila se u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, kao diplomirani farmaceut pripravnik. Decembra 1976. godine izabrana je za asistenta pripravnika, a 1980. godine za asistenta. U zvanje docenta izabrana je 1985. godine, u zvanje vanrednog profesora 1989. godine, a u zvanje redovnog profesora 1994. godine.

Magisterski rad pod nazivom “PROUČAVANJE VREDNOSTI NEKIH ANTACIDA” odbranila je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 14.12.1978. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom "PROUČAVANJE MEĐUSOBNOG UTICAJA POMOĆNIH MATERIJA I LEKOVITIH SUPSTANCIJA U FARMACEUTSKIM SUSPENZIJAMA" odbranila je 17.06.1982. godine. Završila je specijalizaciju iz farmaceutske tehnologije 1986. godine.

Dr Zorica Đurić učestvuje u izvodjenju svih vidova nastave za sve predmete na Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Bila je mentor i/ili član komisije za izradu i odbranu većeg broja diplomskih, specijalističkih, magistarskih i radova, kao i doktorskih disertacija. Imenovana je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije za eksperta iz oblasti Farmaceutska tehnologija.

Dr Zorica Đurić se od početka rada na Farmaceutskom fakultetu uključila u naučno istraživački rad. Do sada je objavila oko 170 radova , od toga oko 70 radova objavljeno je u časopisima međunarodnog značaja.

Dr Zorica Đurić je bila:

 • saradnik na dva projekta
  1996-2000. Formulacija i ispitivanje čvrstih farmaceutskih oblika doziranja (osnovna istraživanja-finansirali Ministarstvo za nauku) 2002-2004. Formulacija i razvoj čvrstih farmaceutskih oblika sa različitim brzinama oslobadjanja lekovite supstance (tehnološki razvoj-finansirali Ministarstvo za nauku i Hemofarm koncern Vršac)
 • Rukovodilac projekta tehnološkog razvoja koji finansiraju Ministarstvo nauke i životne sredine i “Galenika” a.d. Beograd 2005-2007. Razvoj novih tehnologija i proizvoda sa modifikovanim oslobadjanjem lekovite supstance uz primenu optimizacionih tehnika

Dr Zorica Đurić autor je tri knjige i jednog praktikuma.

Udžbenici:

 1. Zorica Đurić, Miomirkom Birmančević, BIOFARMACIJA, Naučna knjiga, Beograd 1990
 2. Zorica Đurić, FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM – I deo, Nijansa, Zemun,2004
 3. Milica Jovanović, Zorica Djurić, Osnovi industrijske farmacije, Nijansa, Zemun,2005

Praktikum:

 1. Zorica Đurić, Jelena Parojčić, PRAKTIKUM IZ BIOFARMACIJE, Nijansa, Zemun,2004

Istraživački interes: * Formulacija i karakterizacija čvrstih farmaceutskih oblika sa trenutnim i modifikovanim oslobađanjem lekovite supstance.

 • Biofarmaceutski aspekt karakterizacije farmaceutskih doziranih oblika (brzina i mehanizam oslobađanja aktivne komponente in vitro i in vivo, razvoj biorelevantnog in vitro testa).
 • Obezbeđenje kvaliteta u farmaceutskoj industriji.

Jezici: engleski


 • Ibrić S, Jovanović M, Đurić Z, Parojčić J, Solomun Lj, Lučić B. Generalized regression neural networks in prediction of drug stability, The Journal of Pharmacy and Pharmacology 2007; 59 (5) : 745-750.
 • Parojčić J, Ibrić S, Đurić Z, Jovanović M, Corrigan OI. An investigation into the usefulness of generalized regression neural network analysis in the development of level A in vitro-in vivo correlation, European journal of Pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences 2007; 30 (3-4): 264-272.
 • Parojčić J, Đurić Z, Jovanović M, Ibrić S. An investigation into the factors influencing drug release from hydrophilic matrix tablets based on novel carbomer polymers, Drug Delivery 2004; 11 (1): 59-65.
 • Ibrić S, Jovanović M, Đurić Z, Parojčić J, Solomun Lj. The application of generalized regression neural network (GRNN) in the modeling and optimization of aspirin extended release tablets with Eudragit® RS PO as matrix substance, J. Control. Rel., 2002; 82: 213-222.
 • L.Nikolić, Z.Djurić, M.Jovanović, Influence of in vitro test conditions on release of aspirin from commercial tablets, J.Pharm.Sci., 4 ( 1992 ) 386-391.