Dr sc. Tatijana Jovanović

Dr sc. Tatijana Jovanović

Zvanje: redovni profesor (u penziji)
Organizaciona jedinicaKatedra za opštu i neorgansku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: AP 004
Telefon: +381 11 3951-217
Fax: +381 11 3972-840
Emailjota23@pharmacy.bg.ac.rs


Tatijana Jovanović je diplomirala 1972. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 1980. i doktorirala 1991. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Dr Tatijana Jovanović učestvuje u realizaciji nastave diplomskih studija za studente Farmaceutskog fakulteta na dva smera, magistar farmacije i medicinski biohemičar. Učestvuje u izvođenju i izradi diplomskih radova, kao mentor i kao član komisija za odbranu.

Od 1980. godine, kao saradnik, dr Tatijana Jovanović učestvuje u projektima MNTR, Republike Srbije / Elektrohemijsko i spektrofotometrijsko proučavanje kompleksnih jedinjenja lekovitih supstancija i jona metala (1980-1985); Prilog spektrofotometrijskom i elektroanalitičkom ispitivanju biološki aktivnih supstancija u cilju iznalaženja novih analitičkih postupaka za njihovo određivanje (1985 – 1990); Elektrohemijsko i spektrofotometrijsko proučavanje i određivanje biološki aktivnih supstancija kao i kompleksa ovih jedinjenja sa jonima metala (1990 – 1995); Elektrohemijsko i spektrofotometrijsko ispitivanje i određivanje biološki aktivnih supstanci (1996 – 2000); 
Sinteza, izolovanje i analitika nekih farmakološki aktivnih jedinjenja (2001 – 2005); Molekulske strukture, hemijske transformacije, fizičko-hemijska karakterizacija, farmaceutska čistoća i analiza farmakološki aktivnih supstanci (2002 – 2005)/.

Naučno-istraživački interes ispoljila je u sledećim oblastima: elektrohemijsko i spektrofotometrijsko proučavanje kompleksnih jedinjenja biološki aktivnih supstancija i jona metala u cilju iznalaženja novih analitičkih postupaka za njihovo određivanje;

Objavila je ukupno 97 radova i saopštenja.

Bila je član Saveta Beogradskog univerziteta, član Saveta Farmaceutskog fakulteta i član univerzitetskog Stručnog veća za hemiju, fizičku hemiju i biohemiju.

Istraživački interes: Hemija kompleksnih jedinjenja; elektrohemijsko i spektrofotometrijsko proučavanje kompleksnih jedinjenja biološki i farmakološki aktivnih supstancija i jona metala, uz mogućnost primene kompleksa za analitiku ovih jedinjenja.

Jezici: Engleski
 • Tatijana Jovanović, Branislava  Stanković. Use of palladium(II) chloride as a        
  colour reagent for the determination of N-acetyl-L-cysteine in water and  
  Fluimukan injections. Analyst, 1989;114: 401-403
 • V.M. Vasić, M.S. Tošić, T. Jovanović, Lj.S. Vujisić, J.M. Nedeljković.
  Kinetics of chelate formation between Pd(II) and S-carboxymethyl-L-cysteine.
  Polyhedron  1998; 17: 399-403
 • Jovanović T, Stanković B, Korićanac Z.  Spectrophotometric investigation on  
  complex formation of the captopril with  palladium(II) and its analytical application. J. Pharm. And Biomed. Anal. 1995; 13: 213-217
 • Korićanac Z, Jovanović T, Petković J, Minić D. Spectrophotometric investigation  on famotidine-Pd(II) complex and its  analytical application in drug analysis,  J. Serb. Chem. Soc 2004; 69:485-491
 • Jovanović T, Korićanac Z, Stanković B. Silver electrode in direct potentiometric    
  determination of propylthiouracil in  pharmaceutical dosage form. J. Pharm. And  
  Biomed. Anal. 1995; 1: 679-681