Dr sc. Milena Jelikić-Stankov

Dr sc. Milena Jelikić-Stankov

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za analitičku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon: +381 11 3951-261
Fax: +381 11 3972-840
Emailmjstankov@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Milena Jelikić- Stankov je diplomirala 1975. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 1978. godine na Farmaceutskom fakultetu, a doktorirala 1986. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu –odsek za fizičku hemiju, u Beogradu.

Dr Milena Jelikić-Stankov učestvuje u realizaciji nastave diplomskih studija u zvanju redovnog profesora u Institutu za analitičku hemiju. U okviru specijalističkih studija iz sanitarne hemije, učestvuje u izvođenju nastave na predmetu Metode primenjene analitičke hemije.

Kontinuirano učestvuje u realizaciji naučno-istraživačkih projekata Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja, Republike Srbije, kao i u tekućem projektu (2006-2010.godine) Ministarstva nauke Republike Srbije („Bioaktivni kompleksi p i d jona metala sa ligandima farmakoterapijskog značaja” ).

Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika: Vera Kapetanović, Milena Jelikić-Stankov Analitička hemija I-uvod u semimikrokvalitativnu hemijsku analizu, Univerzitet u Beogradu, 1996.god., jedne zbirke zadataka i tri praktikuma i jedne naučne monografije.

Publikovala je ukupno 59 naučnih radova (44 u međunarodnim časopisima, 15 u domaćim časopisima). Na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima saopštila je 57 radova. Recezent je za više inostranih i domaćih analitičkih naučnih časopisa.

Istraživački interes: Razvoj i validacija savremenih analitičkih metoda (separacionih, spektroskopskih, elektroanalitičkih, enzimskih i drugih) i njihova primena u analitici farmakološki aktivnih jedinjenja; analitici jona metala i ispitivanju ravnoteža kompleksiranja jona metala sa farmakološki aktivnim ligandima u vodenim rastvorima, kao i u rastvorima površinski aktivnih materija (PAM); analitici fluorohinolona, hormona i drugih jedinjenja. Analizirani uzorci su farmaceutski preparati i različiti biološki uzorci.

Jezici: engleski, ruski
  • D.  Stankov, T. Jovanović, and M. Jelikić-Stankov, Spectrophotometric determination of magnesium in serum using xylidyl blue reagent in micellar  medium, Magnesium: Current Status and New Developments, Theoretical, Biological and Medical  Aspects, edited by Theophile Theophanides and Jane Anastassopoulou, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, (1997) 51-52
  • Predrag Djurdjevic, Milena Jelikić-Stankov, Aleksandra Laban, High-performance liquid chromatographic assay of fleroxacin in human serum using fluorescence detection, Talanta, 55 (2001)631-638
  • Predrag DJURDJEVIC, Aleksandra LABAN and Milena JELIKIC-STANKOV, Validation of an HPLC method for the determination of fleroxacin and its photo-degradation  products in pharmaceutical forms, Annali di Chimica, 94 (2004)71-83
  • Aleksandra Laban-Djurdjević, Milena Jelikić-Stankov, Predrag Djurdjević, Optimization and validation of the direct HPLC method for the  determination of moxifloxacin in plasma, Journal of Chromatography  B, 844 (2006)104-111
  • Milena Jelikić-Stankov, Snežana Uskoković-Marković, Ivanka Holclajtner-Antunović, Marija Todorović, Predrag Djurdjević, Compounds of Mo, V and W in biochemistry and their biomedical activity, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 21(2007)8-16