Dr sc. Jela Milić

Dr sc. Jela Milić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon: +381 11 3951-369
Fax: +381 11 3972-840
Emailjela.milic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Jela Milić je diplomirala 1975. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 1979. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i doktorirala 1987. godine na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu.

U zvanje redovnog profesora za predmet farmaceutska tehnologija izabrana je 2003. godine. Dr Jela Milić učestvuje u nastavi za studente dodiplomskih i doktorskih studija iz farmaceutske tehnologije i kozmetologije. Profesor je po pozivu, na Odsjeku za Farmaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Oblasti naučnoistraživačkog rada Jele Milić su preformulacija i formulacija farmaceutskih oblika / „nosača„ lekovitih supstanci, za različite puteve primene. Iz ovih oblasti objavila je preko 130 radova i saopštenja (35 radova u međunarodnim časopisima). Koautor je dva rada objavljena u monografijama međunarodnog značaja i dva poglavlja u monografiji nacionalnog značaja. Koautor je jednog udžbenika iz farmaceutske tehnologije, jednog priručnika za praktičnu nastavu i tri stručna priručnika, nacionalnog značaja. Saradnik je na dva projekta, iz oblasti osnovnih istraživanja i tehnološkog razvoja, kod Ministarstva nauke Republike Srbije.

U okviru stručnih aktivnosti, Jela Milić je član Komisije za stavljanje u promet humanih lekova Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (2005-).

Istraživački interes: Preformulacija i formulacija farmaceutskih oblika /potencijalnih „nosača„ lekovitih supstanci za različite puteve primene.

Jezici: engleski, francuski
  • Krajišnik D, Daković A, Milojević M, Malenović A, Kragović M, Bajuk Bogdanović D, Dondur V, Milić J. Properties of diclofenac sodium sorption onto natural zeolite modified with cetylpyridinium chloride. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2011, 83 (1), 165-172.
  • Calija B, Cekic N, Savic S, Krajisnik D, Daniels R, Milic J. An investigation of formulation factors affecting feasibility of alginate-chitosan microparticles for oral delivery of naproxen, Archives of Pharmaceutical Research 2011; 34 (6): 919-929
  • Krajišnik D, Milić J. Polimer-stabilized emulsion systems : structural characteristics and physical stability evaluation; Drug Development and Industrial Pharmacy 2003; 29: 701 -711
  • Simovic S, Tamburic S., Milic-Askrabic J, Rajic D. An investigation into interactions between polyacrylic polymers and non-ionic surfactant: an emulsion preformulation study, International Journal of Pharmaceutics 1999; 184: 207-217
  • Milić-Aškrabić J, Rajić D S, Tasić Lj, Djurić S, Kàsa P, Pinty-Hòdi K. Etodolac and Solid Dispersion with beta-cyclodextrin, Drug Development and Industrial Pharmacy 1997; 23: 1123-1129