Nastava

Nastava na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo obuhvata:

 

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi

ESPB

Studijski program

F1O7

Uvod u farmaciju

I

 

O

15+0

1

MF

F4О9

Farmaceutska praksa

VIII

 

O

30+30

4

MF

F4О10

Osnovi farmaceutskog menadžmenta

VIII

 

O

15+15

2

MF

F5О4

Farmaceutsko zakonodavstvo i etika

IX

 

O

30+15

3

MF

F1И2

Strani jezik u profesionalnoj komunikaciji farmaceuta

IV

 

IB

20+25

3

MF

F2I8

Strani jezik za akademske i poslovne namene za farmaceute

VI

 

IB

20+25

3

MF

F3I1

Javno zdravlje u farmaceutskoj praksi

VIII

 

IB

30+15

3

MF

F3I2

Farmaceutski marketing

VIII

 

IB

30+15

3

MF

F3I5

Komunikacija u farmaceutskoj praksi

VIII

 

IB

30+15

3

MF

F4I3

Farmakoepidemiologija i farmakoekonomija

IX

 

IB

30+15

3

MF

F5I4

Upravljanje snabdevanjem lekovima

IX

 

I

15+30

3

MF

B5О4

Etika i zakonodavstvo

IX

 

O

30+15

3

MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.

Specijalističke akademske studije

  • Farmaceutski menadžmet i marketing
  • Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa
  • Specijalizaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
  • Socijalna farmacija

 Doktorske akademske studije 

  •  Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse