Istorijat

Odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta 2007. godine formiran je Institut za socijalnu farmaciju i farmaceutsku legislativu. Na ovaj način je prestala da postoji Radna jedinica društvenih predmeta, koji je postao sastavni deo novoformiranog Instituta. Prvi upravnik Instituta bila je prof. dr Ljiljana Tasić. Tokom 2009. godine Fakultet je formirao prvu Laboratoriju za simulaciju – apoteku u okviru Instituta za socijalnu farmaciju i farmaceutsku legislativu. 2010. godine Institut menja naziv u Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Prva grupa specijalizanata iz Farmaceutskog menadžmenta i marketinga upisana je 2003/04 godine.