Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku + PoC ID 5622) i međunarodne projekte: (COST CA15222, CA19132, CA 19113).

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupni.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (175036, 41004, 175035b, 34012, 41012) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa ustanovama u zemlji i inostranstvu:

  • Međunarodna saradnja i saradnja sa drugim akademskim institucijama: (Univerzitet medicinskih nauka u Kaunasu- Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet, Triniti univerzitet u Dublinu- Farmaceutski fakultet, Medicinski Univerzitet u Sofiji-Farmaceutski fakultet, Karlov Univerzitet u Pragu-Farmaceutski fakultet, Medicinski Univerzitet u Bukureštu-Farmaceutski fakultet)
  • Saradnja sa drugim akademskim institucijama: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu ·
  • Saradnja sa drugim ministarstvima i organizacijama: Farmaceutska komora Srbije, Privredna komora Srbije, Ministarstvo zdravlja, Republički institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut“, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.