Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku; HI-MOM – Ideja projekat ; Dokaz koncepta projekti : CAHInnovateD - ID5568; ID 5622; CHALOSEPT – ID5617; Saradnja srpske nauke sa dijasporom : (PEMPNet)) i međunarodne projekte (CEEPUS CIII-SI-0611 ; COST projekti : CA17118 projekat - TRANSCOLONCAN, CA19105  -  EpiLipidNET, CA17129, CA16113).

 

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupni.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (broj projekta - ID 175035; ID 175036; ID 175041) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Ustanove u zemlji i inostranstvu sa kojima Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju:

The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada;

Department of Health Promotion, Mother and Child Care, Internal Medicine and Medical Specialties, University of Palermo, Cardiovascular Research Unit, Italy;

Luxembourg Institute of Health; Luxembourg;

Research group from the Laboratory for Molecular Thyroid Research, Johannes Gutenberg University (JGU) Medical Centre in Mainz, Germany;

Labena Company Ltd., Ljubljana, Slovenia;

University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy, Ljubljana, Slovenia;

University of Pécs, Faculty of General Medicine, Institute of Laboratory Medicine, Pécs, Hungary;

Institute of Biosciences & Applications, National Center for Scientific Research "Demokritos", Athens; Greece;

Sapienza University of Rome, Department of Physiology and Pharmacology "Vittorio Erspamer" Italy;

Goce Delcev University, Faculty of Medical Sciences, Department of Applied Pharmacy, Division of Pharmacy, North Macedonia;

Sveučilište u Zagrebu, Farmacutsko-biokemijski fakultet, Hrvatska;

Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet, Katedra za kliničku biokemiju, Sarajevo, BIH;

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Katedra za biohemiju;

Vojnomedicinska akademija, Medicinski fakultet Univerziteta odbrane u Beogradu;

Applied Bioenergetics Lab, Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad, Srbija;

KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Beograd; KBC Zvezdara-Beograd; KBC “Bežanijska kosa”, Beograd; Institut za zadravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“, Beograd; Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“.