Istorijat

Katedra  za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta osnovana je 1947. godine pod nazivom Institut za biohemiju. U nedostatku sopstvenih prostorija, Institut je prvobitno koristio mali deo prostora Patofiziološkog instituta Medicinskog fakulteta. Naredne 1948. godine, Institut je dobio vežbaonicu i tri manje laboratorije u prizemlju Patološkog instituta Medicinskog fakulteta, ali je ovaj prostor uporedo koristio i Institut za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta. U istim prostorijama je tadašnji Institut za biohemiju nastavio sa radom sve do preseljenja Farmaceutskog fakulteta u novu zgradu 1991. godine.

U periodu do 1955. godine na inicijativu i uz materijalnu pomoć Farmaceutskog društva NR Srbije, Institut je organizovao nekoliko kurseva za kliničke biohemičare. Sem toga, na Institutu se specijalizovalo nekoliko vojnih pitomaca-oficira. Institut je aktivno učestvovao u radu Sekcije za sanitarnu hemiju i održavao bliske veze sa kliničkim biohemičarima, koji su iz svakodnevne prakse obezbeđivali snabdevanje materijalom potrebnim za studentske vežbe. Ovakvi kontakti sa medicinskim biohemičarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama širom zemlje se intenzivno održavaju i danas.

Prvi upravnik Instituta za biohemiju bio je prof. dr Pavle Trpinac. Od osnivanja do 1960. godine upravnik je, pored prof. Trpinca, bila i doc. dr Radmila Avramov. Godine 1960. za upravnika  i nastavnika biohemije izabran je prof. dr Ivan Berkeš, koji se na toj dužnosti nalazio sve do penzionisanja 1978. godine, a čije je angažovanje u velikoj meri doprinelo unapređenju nastave, realizaciji specijalizacije iz medicinske biohemije, edukaciji nastavnog kadra i razvoju naučno-istraživačke delatnosti. Od 1978. godine do danas upravnici Katedre su bili prof. dr Borivoje Kapetanović, prof. dr Jovanka Rosić, prof. dr Nada Majkić-Singh, prof. emeritus dr Slavica Spasić. prof. emeritus dr Zorana Jelić-Ivanović, prof. dr Vesna Spasojević-Kalimanovska i sadašnji šef Katedre, prof. dr Nataša Bogavac-Stanojević.

Od svog osnivanja Katedra se bavi izvođenjem i unapređivanjem dodiplomske i poslediplomske nastave iz medicinske biohemije. Nastava na integrisanim akademskim studijama na oba studijska programa kontinuirano se razvijala zahvaljujući zalaganju i entuzijazmu velikog broja nastavnika i saradnika koji su u njoj učestvovali od početka rada Katedre do danas. Posebna pažnja se oduvek posvećuje organizaciji i realizaciji poslediplomskih magistarskih i doktorskih studija, što se ogleda u plodnom naučno-istraživačkom radu koji traje u kontinuitetu do danas,  kao i u brojnim odbranjenim magistarskim tezama i doktorskim disertacijama pod mentorstvom nastavnika sa Katedre. Na Katedri su realizovani i trenutno se realizuju brojni naučno-istraživački projekti koje je finansirala Republička zajednica za nauku (sada Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj RS), a od skorije i Fond za nauku Republike Srbije.  Međunarodna naučna saradnja sa srodnim naučno-istraživačkim i stručnim ustanovama u zemlji i inostranstvu se intenzivno odvijala tokom celog razvoja Katedre. Specijalizacija iz medicinske biohemije organizovano se izvodi od 1953. godine, a 1960. regulisana je zakonom kao zdravstvena specijalizacija. Od 2012. godine, na Katedri se izvodi nastava u okviru akademske specijalizacije modula Biohemijska dijagnostika.

        * Podaci o istorijatu Katedre su preuzeti i adaptirani iz knjige: Majkić-Singh N, Đurđević J, Kavarić J. Razvoj medicinske biohemije u Jugoslaviji. Izdavač: Društvo medicinskih biohemičara Jugoslavije, 289 str. , 1998, ID - 49393932