Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku); tri istraživačke grupe pod rukovodstvom prof. dr Radice Stepanović Petrović, prof. dr Miroslava Savića i prof. dr Aleksandre Novaković (7751815 ‒ Fight_PainAndComorb i 7749108 ‒ NanoCellEmoCog) i međunarodne projekte (H2020-IMI projekat: NeuroDeRisk, CA17120).

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupni. 

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (OI 175045, OI 175076, OI 175088) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. :

Katedra za farmakologiju ostvaruje saradnju sa institucijama u zemlji:

- Katedra za farmakognoziju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

- Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

- Katedra za medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

- Katedra za patobiologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

- Medicinski fakultet, Univerizitet u Beogradu

- Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”

- Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

- Katedra za uporednu fiziologiju i ekofiziologiju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 

U okviru saradnje sa ustanovama u inostranstvu uspostavljena je saradnja sa:

- Department of Chemistry and Biochemistry, University of Wisconsin-Milwauke, Milwaukee, Wisconsin, United States

- Department of Molecular Neurosciences, Center for Brain Research, Medical University of Vienna, Vienna, Austria

- Campbell Family Mental Health Research Institute of Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada