Nastava

Nastava na Katedri za farmakologiju obuhvata: 

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi

ESPB

Studijski program

F3O2

Farmakologija 1

V

NS

O

60 + 27

6

MF

B3O2

Farmakologija 1

V

NS

O

60 + 27

6

MF-MB

F3O6

Farmakologija 2

VI

NS

O

60 + 27

6

MF

B306

Farmakologija 2

VI

NS

O

60 + 27

6

MF-MB

F4O3

Farmakoterapija

VII

SA

O

26 + 30

5

MF

F403

Farmakoterapija

VIII

SA

O

25 + 30

4

MF

F5I8

Farmakoterapija u pedijatriji

IX

SA

IB

30 + 15

3

MF

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.