Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Nada Kovačević

Katedra za farmakognoziju se u svojoj dugogodišnjoj tradiciji bavi obrazovanjem, naučno-istraživačkim i stručnim radom u oblasti farmakognozije i prirodnih lekovitih proizvoda. Katedra je matična za užu naučnu oblast Farmakognozija.

Kroz nastavu se pružaju informacije o hemijskoj strukturi najvažnijih grupa farmakološki aktivnih jedinjenja prirodnog porekla, o biljkama izvorima lekovitih sirovina, različitim načinima proizvodnje prirodnih lekovitih sirovina i tehnologiji dobijanja droga, njihovim osobinama, sastojcima, delovanju i primeni za izradu biljnih lekovitih proizvoda, o kvalitetu i kontroli kvaliteta prirodnih sirovina i biljnih lekovitih proizvoda, kao i principima i mogućnostima njihove racionalne primene i fitoterapije.

U okviru nastave stiču se osnovna znanja o izolovanju, prečišćavanju i strukturnoj analizi sastojaka biljaka i prirodnih proizvoda. Naučno-istraživački rad se ogleda u morfološkoj, hemijskoj i farmakološkoj karakterizaciji biljaka, biljnih droga i preparata biljnih droga. Predmet istraživanja su endemične, reliktne i retke biljke, u cilju njihove karakterizacije i otkrivanja novih prirodnih lekovitih sirovina. Takođe, radi se na verifikaciji tradicionalne upotrebe i proširenju mogućnosti primene dobro poznatih i dugo korišćenih lekovitih biljaka.

Krajnji stručni cilj jeste definisanje kvaliteta i metoda kontrole kvaliteta biljnih droga, biljnih ekstrakata i drugih biljnih izolata i njihova primena kao aktivnih sastojaka biljnih lekovitih proizvoda namenjenih za upotrebu u definisanim indikacionim područjima.