Dodatne informacije i novosti

U okviru stručne delatnosti, na Katedri za farmakognoziju se vrši kategorizacija biljnih proizvoda, izrađuju ekspertska stručna mišljenja za biljne proizvode, vrši priprema farmaceutskog dela dokumentacije za čajne mešavine i biljne lekovite proizvode (po zahtevu ALIMSa), izrađuju ekspertski izveštaji po određenom delu dokumentacije (po zahtevu proizvođača), vrši analiza biljnih čajeva i drugih biljnih lekovitih proizvoda, analiza biljnih sirovina po farmakopejskim propisima i identifikacija nedeklarisane biljne sirovine.