Nastava

Nastava na Katedri za farmaceutsku hemiju obuhvata:

ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F2O5 Farmaceutska hemija 1 3 NS O 45+30 5 MF
F2O6 Фармацеутска хемија 2 4 NS O 45+60 8 MF
F304 Фармацеутска хемија 3 5 NS O 60+60 9 MF
F2I2 Odabrana poglavlja farmaceutske hemije 6 SA IB 45+0 3 MF
F5I7 Dizajn i sinteza lekova 9 SA IB 30+15 3 MF
B2O6 Farmaceutska hemija 4 TM O 60+15 6 MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.

  • Doktorske akademske studije: Doktorske akademske studije – modul farmaceutska hemija (akreditovan 2013. godine) i doktorske akademske studije – farmaceutske nauke (akreditovan 2020. godine).