Istorijat

Institut za farmaceutsku hemiju je formiran 1945, neposredno po osnivanju Farmaceutskog fakulteta. Do preseljenja 1991. nalazio se u zgradi Patološkog instituta Medicinskog fakulteta. Prvi upravnik Instituta bio je docent dr Miloš Mladenović, koji je doktorirao na Medicinsko-hemijskom odseku Filozofskog fakulteta u Gracu (1925). Predavao je na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu do 1939, a od 1940. na Farmaceutskom odseku Medicinskog fakulteta u Beogradu. Prof. Mladenović je bio dopisni član SANU (1950-1973), predsednik Srpskog hemijskog društva i dekan Farmaceutskog fakulteta (1952-1954). Prvi asistent u Institutu bila je mr ph. Danica Fodor Mandušić (1946-1962), a zatim je za asistenta izabrana Zorka Blagojević, prvi student koji je diplomirao na našem Fakultetu (1947). Prof. Blagojević je doktorirala na Farmaceutskom fakultetu u Parizu (1955), docent je postala 1957, a redovni profesor 1968. Bila je upravnik Instituta (do 1984) i dekan Fakulteta (1962-1967). Kada je prof. Blagojević postala docent, za asistente su primljene Dobrila Živanov-Stakić, a nekoliko godina kasnije i Dušanka Radulović koje su diplomirale, magistrirale i doktorirale na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i u zvanju redovni profesor radile do penzionisanja. Kao stipendista SZO, prof. Živanov-Stakić se usavršavala u Belgiji, na farmaceutskim fakultetima u Briselu i Liježu, i u Laboratoriji za kontrolu lekova Belgije, a nakon povratka, postala je prvi specijalista Ispitivanja i kontrole lekova. Profesorka Živanov-Stakić je takođe bila dekan Fakulteta (1983-1985) i upravnik Instituta (1984-1997).

Početkom sedamdesetih, u Institut je prešao dr ph. Radule Milošević (iz Instituta za analitičku hemiju), a za asistente su primljeni Ljiljana Živanović, zatim Sote Vladimirov i Milena Pokrajac, a nekoliko godina kasnije, Darko Ivanović i Danica Agbaba. Svi su magistrirali i doktorirali na Fakultetu i tu radili do penzionisanja. Od predmeta Farmaceutska hemija nastao je predmet Analitika lekova (1984), a  reorganizacijom Instituta za farmaceutsku hemiju i analitiku lekova nastaju dve odvojene katedre.

Naročiti doprinos daljem razvoju Katedre za farmaceutsku hemiju, ali i ukupnom radu Fakulteta (kao prodekani, članovi Saveta i komisija za reforme Fakulteta), dali su prof. Sote Vladimirov (šef Katedre do 2017) i prof. emeritus Danica Agbaba (šef Katedre do 2019). Od sredine osamdesetih, za asistente primljene su Jasmina Novaković, Snežana Agatonović-Kuštrin, Darka Pećanac, Mira Zečević, Jasmina Brborić, Zorica Vujić (dekan Fakulteta 2013-18; šef Katedre 2019-20; prorektor Univerziteta u Beogradu, 2021-) i Olivera Čudina (šef Katedre, 2021-). Nakon 1991, za asistente su primljene Slavica Erić i Branka Ivković, a u poslednje dve decenije Bojan Marković, Milkica Crevar, Slavica Oljačić, Katarina Nikolić, Vladimir Dobričić i Jelena Savić, koji su danas nastavnici ove Katedre, a asistent je Dušan Ružić.