Dodatne informacije i novosti

Nastavnici i saradnici Katedre za farmaceutsku hemiju su uključeni u rad većeg broja komisija Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta i u rad Laboratorije za ispitivanje i kontrolu lekova. Na Katedri za farmaceutsku hemiju se ostvaruje i saradnja sa farmaceutskom industrijom kroz razvoj, validaciju i primenu analitičkih metoda za ispitivanje aktivnih supstanci i nečistoća u farmaceutskim supstancama i preparatima.

Prof. dr Danica Agbaba je izabrana u profesora emeritusa 2020. godine. Prof. dr Zorica Vujić obavlja funkciju prorektora za finansije Univerziteta u Beogradu, a prof. dr Bojan Marković obavlja funkciju prodekana za finansije Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta.