Dodatne informacije i novosti

Nastavnici i saradnici Katedre su učestvovali u realizaciji TEMPUS projekta „Postgraduate Qualification in Pharmacy - The Way Forward” (2010. – 2012.) finansiran od strane Evropske Unije koji je imao za cilj unapređenje programa poslediplomske nastave i kontinuirane edukacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i odsecima Medicinskih fakulteta u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu koji obrazuju farmaceute. Za vreme trajanja projekta uspostavljen je program specijalističkih akademskih studija Puštanje leka u promet.

Nastavnici Katedre učestvuju u realizaciji međunarodnog projekta „Podsticajna nastava za aktivno učenje i uspeh studenata u online okruženju” (202, StudEs, finansiran od strane ERASMUS+ K2 programa saradnje (KA226 partnerstvo, 2021. – 2023.) koji ima za cilj transformaciju i unapređenje aktuelnog okruženja za učenje i podsticaj radu nastavnika i studenata u digitalnom učenju.

Nastavnici Katedre su učestvovali u osnivanju prve GMP akreditovane Laboratorije za ispitivanje i kontrolu lekova Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i angažovani su u radu ove laboratorije od 2017. Godine.