Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku), kao i međunarodne projekte (projekat bilateralne saradnje sa Republikom Nemačkom, ev. br. 451-02-00127/2020-09/4; ERASMUS+ K2 saradnja Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Mariboru, Slovenija i AGH Univerziteta za nauku i tehnilogiju u Krakovu, Poljska, ev. br. 2020-1-RS01-KA226-HE-094538).

Detaljne informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupne.

Nastavnici i saradnici Katedre kroz naučni rad ostvaruju uspešnu saradnju sa značajnim brojem naučno-istraživačkih institucija i fakulteta, kako u zemlji tako i u inostranstvu, od kojih su najvažniji Medicinski, Hemijski, Tehnološko-metalurški, Matematički, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Griniču, Velika Britanija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Atini, Grčka, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija, Institut za farmaciju i hemiju hrane Univerziteta u Vircburgu, Nemačka i Medicinski univerzitet u Lublinu, Poljska.

Nastavnici i saradnici Katedre su u periodu 2016. – 2017. bili uključeni i u projekat bilateralne naučne saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije (ev. br. 022).

Do 31. Decembra 2019. godine, nastavnici i saradnici Katedre su bili uključeni u nacionalne projekte osnovnih istraživanja iz oblasti hemije finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (172052, 172033, 142077, 142071B, 1458).