Dokumenti

Plan fakulteta

Statut fakulteta

Politika kvaliteta

Akreditacija i kvalitet

Izveštaji o kvalitetu

Finansijski izveštaji i planovi

Interna regulativa fakulteta

Pravilnici:

Poslovnici

Ostalo

Obrasci

Pravni akti Univerziteta u Beogradu

Pravni akti u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Pravni akti u nadležnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije