Nastava

Nastava na Katedri za patobiologiju obuhvata: 

ŠIFRA

PREDMET

SEMESTAR

STATUS

ČASOVI NASTAVE

ESPB

 STUDIJSKI PROGRAM

F1O1

Biologija sa humanom genetikom

I

O  

45+30

5

MF

F2O7

Patofiziologija 1

II

O  

30+30

5

MF

F3O1

Patofiziologija 2

III

O  

30+30

5

MF

F1I7

Osnovi molekularne genetike

IV

IB

30+15

3

MF

B1O1

Biologija sa humanom genetikom

I

O  

45+30

5

MB

B2O7

Patofiziologija 1

III

O  

30+30

5

MB

B3O1

Patofiziologija 2

IV

O  

30+15

5

MB

F2I1

Odabrana poglavlja patofiziologije

VI

IB

23+22

3

MF

 U saradnji sa nastavnicima Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, nastavnici naše katedre učestvuju u realizaciji izbornog predmeta Osnovi farmaceutske biotehnologije na integrisanim akademskim studijama za studijski program Farmacija.