Opšte informacije

Šef katedre: Dr. sc. Dragana Ranković

Na Katedri za fiziku i matematiku nastava se izvodi na integrisanim akademskim studijama na studijskim programima Farmacija i Farmacija – medicinska biohemija. Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti stiču elementarna znanja iz oblasti fizike, matematike i računarstva.

U okviru naučno-istraživačkog rada nastavnici i saradnici Katedre se bave proučavanjem vremenskih serija kod raznih modela neurona i faznih prelaza, kao i razvojem i testiranjem raznovrsnih statističkih i stohastičkih modela. Nastavnici i saradnici Katedre učestvuju i u vođenju studentskih naučno-istraživačkih radova iz navedenih oblasti sa akcentom na izučavanje sadržaja vezanih za fizičke, hemijske i farmaceutske nauke.