Nastava

Na Katedri za botaniku obuhvata:

  • Integrisane akademske studije (studijski program Farmacija akreditovan 2019. godine):
ŠIFRAPREDMETSEMESTARTIPSTATUSČASOVI NASTAVEESPBSTUDIJSKI PROGRAM
F2O8 Botanika IV TM O 45+45 7 MF
F2I4 Lekovite biljke i životna sredina VI TM IB 30+15 3 MF

Tip predmeta: TM – teorijsko metodološki. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije.

Nastavnici učestvuju u realizaciju i nastave za:

Nastavnici i saradnici obezbedili su potrebnu nastavnu literaturu za teorijsku i praktičnu nastavu (udžbenik, praktikum, autorizovana skripta) i time studentima omogućili kvalitetno i efikasno studiranje.