Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku)

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupni.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (ugovor za nauku) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Naučna istraživanja se ostvaruju kroz projekat Fonda za nauku, Program Ideje – šifra projekta 7750112 koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Nastavnici Katedre za botaniku ostvaruju saradnju i sa drugim fakultetima i naučnoistraživačkim institutima u zemlji i inostranstvu, kao i stručnu saradnju sa nacionalnim institucijama koje se bave zaštitom i očuvanjem prirode.a