Uprava

Rukovodstvo

Dekan

Prof. dr Slađana Šobajić

Prodekan za nastavu

Prof. dr Anđelija Malenović

Prodekan za nauku i međunarodnu

saradnju

Prof. dr Snežana Savić

Prodekan za poslediplomsku nastavu

i kontinuiranu edukaciju

Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

Prodekan za finansije

Prof. dr Bojan Marković

Sekretar fakulteta

Milan Mazalica, dipl. prav.

Savet fakulteta

Predsednik

Prof. dr Aleksandra Zeljković

Članovi saveta Članovi Saveta Farmaceutskog fakulteta 2022/2026

1. Doc. dr Evica Antonijević Miljaković
2. Prof. dr Vladimir Dobričić
3. Prof. dr Aleksandra Zeljković
4. Prof. dr Aleksandra Janošević Ležaić
5. Doc. dr Ivan Jančić
6. Doc. dr Marija Jovanović
7. Prof. dr Biljana Otašević
8. Prof. dr Ivana Pantelić
9. Prof. dr Silvana Petrović
10. Prof. dr Miroslav Savić
11. Prof. dr Milena Simić
12. Doc. dr Danilo Stojanović
13. Prof. dr Marina Odalović
14. Tanja Rakić
15. Biljana Mihailović 

Članovi saveta predstavnici studentskog parlamenta:

1. Nastasija Milojković
2. Luka Marošanin
3. Una Haralambov
4. Maša Radivojević

Članovi predstavnici osnivača:
1. dr Miroslava Adžić
2. Prof. dr Radivoj Kocić
3. Prof. dr Biljana Ljujić
4. dr Fadilj Eminović
5. dr Danijela Pecarski
6. Prof. dr Milorad Mirilović
7. dr Miodrag Ćosić
8. dr Aleksandar Đokić

Predsednik Saveta Farmaceutskog fakulteta u Beogradu: prof. dr Aleksandra Zeljković