Izdanja

Udžbenici

FARMAKOLOGIЈA


Stepanović-Petrović Radica, Savić Miroslav, Tomić Maјa, Novaković Aleksandra, Micov Ana, Marinko Mariјa, Pecikoza Uroš
ISBN 978-86-6273-114-2
2023 god
623 str.
Tiraž 1000
1. izd.
A4 
cena: 6.000,00 din.


ODABRANA poglavlja diјetetike


Đorđević Brižita, Šobaјić Slađana, Stanković Ivan, Đuričić Ivana, Vidović Boјana, Ivanović Nevena, Todorović Vanja, Zrnić-Ćirić Milica, Baralić Ivana, Mazić Sanja, Antunović Mirјana, Panišić-Šekelјić Marina
ISBN 978-86-6273-091-6
2023 god.
332 str.
Tiraž 350
1. izd.
B5
cena: 1360,00 din.


ODABRANE metode sinteze lekova


Autori: Marković Bojan, Dobričić Vladimir
ISBN: 978-86-6273-088-6
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 140 str.
Tiraž: 250
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 780,00 din.


ADRENERGICI, antianginalni lekovi i vazodilatatori


Autori: Nikolić Katarina
ISBN: 978-86-6273-078-7
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 171 str.
Tiraž: 500
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 670,00 din.


OPŠTA fizika


Autori: Neli Kristina Todorović-Vasović
ISBN: 978-86-6273-083-1
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 184 str.
Tiraž: 700
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 410,00 din.


METODE u imunologiji i imunohemiji


Autori: Nevena Arsenović-Ranin, Zorica Stojić-Vukanić, Biljana Bufan
ISBN: 978-86-6273-004-6
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 180 str.
Tiraž: 500
Broj izdanja: 4. izd.
Format: B5
Cena: 640,00 din.


LABORATORIJSKA dijagnostika endokrinopatija reproduktivnog sistema


Autori: Stefanović Aleksandra, Zeljković Aleksandra, Stojanov Marina
ISBN: 978-86-6273-082-4
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 159 str.
Tiraž: 250
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 970,00 din.


ODABRANA poglavlavlja hemije bioelemenata


Autori: Tanasković Slađana, Dražić Branka
ISBN: 978-86-6273-081-7
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 133 str.
Tiraž: 100
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 855,00 din.


Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti


Autori: Spasojević-Kalimanovska Vesna, Bogavac Nataša, Kotur-Stevuljević Jelena, Vekić Jelena
ISBN: 978-86-6273-044-2
Godina izdavanja: 2018 .
Broj strana: 189
Tiraž: 250
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 660,00 din.


Farmaceutska praksa-nema na stanju


Autori: Ljiljana Tasić, Dušanka Krajnović, Dragana Lakić, Marina Odalović, Ivana Tadić
ISBN: 978-86-6273-048-0
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 204
Tiraž: 400
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 730,00 din.


Farmaceutska praksa-nema na stanju


Autori: Ivana Tadić, Marina Odalović, Dragana Lakić, Dušanka Krajnović
ISBN: 978-86-6273-059-6
Godina izdavanja: 2019.
Broj strana: 67
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 220,00 din.


FARMACEUTSKI oblici lekova za pedijatrijsku populaciju


Autori: Cvijić Sandra, Krajišnik Danina, Đuriš Jelena, Pantelić Ivana
ISBN: 978-86-6273-089-3
Godina izdavanja: 2022
Broj strana: 205
Tiraž: 250
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 1005,00 din.


FARMACEUTSKI kvalitet biljnih droga i preparata biljnih droga


Autori: Drobac Milica, Marčetić Mirjana, Kukić-Marković Jelena
ISBN: 978-86-6273-085-5
Godina izdavanja: 2022
Broj strana: 158
Tiraž: 350
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 860,00 din.


Farmaceutski menadžment i marketing


Autori: Tasić Ljiljana, Marnković Valentina
ISBN: 978-86-6273-054-1
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 276
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 410 din.


Farmakokinetika


Autori: Pokrajac Milena, Branislava Miljković, Katarina Vučićević
ISBN: 978-86-6273-064-0
Godina izdavanja: 2023
Broj strana: 370 str.
Tiraž: 750
Broj izdanja: šesto izdanje
Format: B5
Cena: 1405,00 din.


Farmakoterapija za farmaceute


Autori: Nenad Ugrešić, Radica Stepanović-Petrović, Miroslav Savić
ISBN: 978-86-6273-028-2
Godina izdanja: 2021
Tiraž: 500
Broj izdanja: 6
Broj stranica: 718
Format: A4
Cena: 3300, 00 din


Hemija biomolekula


Autori: Dilber Sanda, Tokić-Vujošević Zorana
ISBN: 978-86-6273-017-6
Godina izdavanja: 2014
Broj strana: 260
Tiraž: 900
Broj izdanja: 1
Format: A4 skraćeni
Cena: 550,00 din


Instrumentalne metode


Autori: Medenica Mirjana, Pejić Nataša
ISBN: 978–86–6273–034–3
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 816
Tiraž: 1500
Broj izdanja: 1
Format: 22x22 cm
Cena: 2.500,00 din.


Infekcije i imunski odgovor


Autori: Stanković Jelena, Božić Biljana, Stanković Slaviša
ISBN: 978-86-6273-025-1
Godina izdavanja: 2015
Broj strana: 179
Tiraž: 100
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 1.200,00 din.


Klinička farmacija u teoriji i praksi


Autori: Sandra Vezmar Kovačević, Branislava Miljković
ISBN: 978-86-6273-051-0
Godina izdavanja: 2021
Broj strana: 345
Tiraž: 750
Broj izdanja: 2
Format: B5
Cena: 730,00 din.


Komunikacija u farmaceutskoj praksi


Autori: Tasić Ljiljana, Krajnović Dušanka, Jocić Dragana, Jović Sanja
ISBN: 978-86-80263-86-1
Godina izdavanja: 2012
Broj strana: 92
Tiraž: 700
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 400,00 din.


Odabrana poglavlja koloidne hemije (II dopunjeno izdanje)


Autori: Pejić Nataša, Aleksić Mara
ISBN: 978-86-80263-84-7
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 218
Tiraž: 500
Broj izdanja: 2
Format: A4
Cena: 540,00 din.


Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova


Autori: Zečević Mira, Malenović Anđelija, Stojanović Biljana
ISBN: 978-86-6273-039-8
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 211
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1
Format: A4
Cena: 1.010,00 din.


Odabrane instrumentalne metode u medicinskoj biohemiji


Autori: Kuntić Vesna
ISBN: 978-86-6273-045-9
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 264
Tiraž: 270
Broj izdanja: 2. dopunjeno izdanje
Format: B5
Cena: 705,00 din.


Odabrana poglavlja fiziologije


Autori: Vesna Pešić, Dušanka Stanić, Marin Jukić, Bojan Batinić
ISBN: 978-86-6273-065-7
Godina izdavanja: 2020.
Broj strana: 121
Tiraž: 300
Broj izdanja: 1. izdanje
Format: B5
Cena: 330,00 din.


ODABRANA poglavlja organske hemije


Autori: Simić Milena
ISBN: 978-86-6273-112-8
Godina izdavanja: 2022.
Broj strana: 204
Tiraž: 150
Broj izdanja: 1. izdanje
Format: B5
Cena: 575,00 din.


Opšta i specijalna bakteriologija


Autori: Milenković Marina, Arsenović Ranin Nevena
ISBN: 978-86-6273-011-4
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 230
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 1.000,00 din.


SAVREMENI farmaceutski oblici


Autori: Ljiljana Đekić, Svetlana Ibrić, Bojan Čalija
ISBN: 978-86-6273-075-6
Godina izdavanja: 2021 god.
Broj strana: 229 str.
Tiraž: 250
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 740,00 din.


Sportska farmacija: Odabrana poglavlja


Autori: Đorđević Brižita, Stojanović Biljana, Baralić Ivana
ISBN: 978-86-6273-033-6
Godina izdavanja: 2016.
Broj strana: 156
Tiraž: 300
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 587,00 din.


Stereohemija organskih jedinjenja


Autori: Savić Vladimir
ISBN: 978-86-6273-041-1
Godina izdavanja: 2017.
Broj strana: 180
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 340,00 din.


Steroidni hormoni i vitamini


Autori: Čudina Olivera
ISBN: 978-86-6273-056
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 123
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 260,00 din


Uvod u farmaciju


Autori: Dušanka Krajnović, Dragana Lakić
ISBN: 978-86-6273-057-2
Godina izdavanja: 2019
Broj strana: 138
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 280,00 din.


VETERINARSKI lekovi


Autori: Dragana Vasiljević, Sandra Cvijić, Ivana Aleksić, Mirjana Milovanović
ISBN: 978-86-6273-076-8
Godina izdavanja: 2021 god.
Broj strana: 167 str.
Tiraž: 500
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 370,00 din.

INDUSTRIJSKA FARMACIJA


Autori: Svetlana IBRIĆ, Jelena Đuriš, Jelena Parojčić, Ivana Aleksić, Bojan Čalija, Sandra Cvijić
ISBN: 978-6273-113-5
Godina izdavanja:.2022
Broj strana: 370 str.
Tiraž: 750
Broj izdanja: prvo izdanje
Format: B5
Cena: 1080,00 din.


LABORATORIJSKA ENDOKRINOLOGIJA


Autori: MARINA STOJANOV
ISBN: 978-86-82659-39-6
Godina izdavanja:.2016
Broj strana: 301 str.
Tiraž: 1000
Broj izdanja: drugo dopunjeno izdanje
Format: B5
Cena: 800,00 din.


PRIMENJENA STATISTIKA


Autori: Slavica Spasić, Jelena Kotur-Stevuljević, Nataša Bogavac-Stanojević
ISBN: 978-86-6273-062-6
Godina izdavanja:.2020
Broj strana: 188 str.
Tiraž: 450
Broj izdanja: prvo izdanje
Format: A4
Cena: 560,00 din.


POREMEĆAJI IMUNSKOG SISTEMA I LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA


Autori: Biljana Bufan, Ivan Jančić

ISBN: 978-86-6273-066-4
Godina izdavanja:.2021
Broj strana: 133 str.
Tiraž: 150
Broj izdanja: prvo izdanje
Format: B5
Cena: 400,00 din.

TROVANJA LEKOVIMA –odabrana poglavlja

Autori: Vesna Matović,Zorica Bulat,Aleksandra Buha Đorđević
ISBN: 978-86-6273-010-7
Godina izdavanja:.2023.
Broj strana: 111
Tiraž: 400
Broj izdanja: drugo izdanje
Format: B 5
Cena: 890,00 din.


Pomoćni udžbenici


ZBIRKA zadataka iz farmakokinetike


Autori: Jovanović Marija, Ćulafić Milica, Kovačević Milena, Roganović Maša, Homšek Ana
ISBN: 978-86-6273-087-9
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 131 str.
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 520,00 din.

INSTRUMENTALNE metode – praktikum sa primerima : za studente studijskog programa Farmacija - medicinska biohemija

Autori:
ISBN: 978-86-6273-052-7
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 218 str.
Tiraž: 250
Broj izdanja: 2. izd.
Format: B5
Cena: 1.275,00 din.


ODABRANA poglavlja analitičke hemije - praktikum


Autori: Đogo Mračević Svetlana, Uskoković-Marković Snežana, Odović Jadranka
ISBN: 978-86-6273-080-0
Godina izdavanja: 2021 god.
Broj strana: 71 str.
Tiraž: 250
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 580,00 din.


PRAKTIKUM iz fizike


Autori: Todorović-Vasović Neli Kristina, Prekrat Dragan
ISBN: 978-86-6273-084-8
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 114 str.
Tiraž: 700
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 270,00 din.


ODABRANA poglavlavlja hemije bioelemenata


Autori: Tanasković Slađana, Dražić Branka
ISBN: 978-86-6273-081-7
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 133 str.
Tiraž: 100
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 855,00 din.


PRAKTIKUM iz biostatistike


Autori: Sopić Miron, Ivanišević Jasmina, Gojković Tamara, Munjas Jelena, Miljković-Trailović Milica
ISBN: 978-86-6273-079-4
Godina izdavanja: 2022 god.
Broj strana: 117 str.
Tiraž: 150
Broj izdanja: 1. izd.
Format: B5
Cena: 970,00 din.


Analiza sastojaka biljnih droga: priručnik za teorijsku i praktičnu nastavu iz predmeta Farmakognozija


Autori: Petrović Silvana, Maksimović Zoran, Kundaković Tatjana
ISBN: 978-86-80263-67-0
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 101
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 3.
Format: B5
Cena: 220,00 din.


Etika i zakonodavstvo: praktikum


Autori: Dušanka Krajnović, Andrijana Milošević-Georgiev
ISBN: 978-86-6273-015-2
Godina izdavanja: 2019
Broj strana: 140
Tiraž: 400
Broj izdanja: 2
Format: B5
Cena: 360,00 din


Farmaceutsko zakonodavstvo i etika - praktikum


Autori: Krajnović Dušanka, Marinković Valentina, Georgiev Milošević Andrijana
ISBN: 978-86-6273-014-5
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 255
Tiraž: 750
Broj izdanja: 5
Format: B5
Cena: 440 din.


Farmaceutska tehnologija II – praktikum


Autori: Krajišnik Danina, Grbić Sandra, Petrović Jelena, Đekić Ljiljana, Vasiljević Dragana, Kovačević Anđelka, Čalija Bojan
ISBN: 978-86-6273-013-8
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 147
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 400,00 din.


Hemijska analiza biljnih droga i sastojaka: radna sveska-nema na stanju


Autori: Petrović Silvana, Maksimović Zoran, Kundaković Tatjana
ISBN: 978-86-80263-68-7
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 35
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 3.
Format: B5
Cena: 160,00 din.


KVANTITATIVNA hemijska analiza


Autori: Milena Jelikić-Stankov, Katarina Karljiković-Rajić, Slavica Ražić, Snežana Uskoković-Marković, Jadranka Odović
ISBN: 978-86-80263-79-3
Godina izdavanja: 2021 god.
Broj strana: 263 str.
Tiraž: 300
Broj izdanja: 5. izd.
Format: B5
Cena: 425,00 din.

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma: priručnik za praktičnu nastavu


Autori: Aleksandra Zeljković, Aleksandra Stefanović, Jelena Vekić, Ana Ninić
ISBN: 978-86-6273-037-4
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 98
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 210,00 din


Matematika : zbirka zadataka za Farmaceutski fakultet


Autori: Dragana Ranković, Danijela Milenković
ISBN: 978-86-6273-061-9
Godina izdavanja: 2019
Broj strana: 192
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 340,00 din


OPŠTA biohemija


Autori: Slavica Spasić, Zorana Jelić-Ivanović, Vesna Spasojević-Kalimanovska
ISBN: 978-86-6273-049-7
Godina izdavanja: 2021 god.
Broj strana: 370 str.
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 2. izd.
Format: A4
Cena: 670,00 din.

Praktikum iz dijetetike


Autori: Đorđević Brižita, Đuričić Ivana, Vidović Bojana, Ivanović Nevena, Zrnić-Ćirić Milica
ISBN: 978-86-6273-035-0
Godina izdavanja: 2019.
Broj strana: 81
Tiraž: 1150
Broj izdanja: 3.
Format: A4
Cena: 240,00 din.


Praktikum iz Farmaceutske tehnologije 1


Autori: Vasiljević Dragana, Krajišnik Danina, Cvijić Sandra, Ljiljana Đekić
ISBN: 978-86-6273-047-3
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 271
Tiraž: 300
Broj izdanja: 2. izmenjeno izdanje
Format: B5
Cena: 655,00 din.


Praktikum iz Farmaceutske tehnologije 3


Autori: Đuriš Jelena, Cvijić Sandra, Aleksić Ivana
ISBN: 978-86-6273-040-4
Godina izdavanja: 2017.
Broj strana: 82
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 230,00 din.


PRAKTIKUM iz fizičke hemije


Autori: Vesna Kuntić, Aleksić Mara, Pejić Nataša, Blagojević Slavica
ISBN: 978-86-80263-72-4
Godina izdavanja: 2023
Broj strana: 158
Tiraž: 750
Broj izdanja: 7.
Format: B5
Cena: 610,00 din.


Praktikum iz mikrobiologije: za studente farmacije


Autori: Marina Milenković, Jelena Antić Stanković, Dragana Božić, Brankica Filipić
ISBN: 978-86-6273-036-7
Godina izdavanja: 2017 god.
Broj strana:146 str.
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 430,00 din.


Praktikum iz organske hemije (za studente Farmaceutskog fakulteta)


Autori: Savić Vladimir, Simić Milena, Petković Miloš, Tasić Gordana, Jovanović Predrag, Tokić Vujošević Zorana, Dilber Sanda
ISBN: 978-86-6273-042-8
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 180
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 4 dopunjeno izdanje
Format: B5
Cena: 290,00 din.

Praktikum iz opšte i neorganske hemije


Autori: Gordana Popović, Slađana Tanasković, Branka Dražić, Mira Čakar, Tatijana Jovanović
ISBN: 978-86-6273-068-8
Godina izdavanja: 2020.
Broj strana: 159
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 3.
Format: A4
Cena: 725,00 din.


PRAKTIKUM iz zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe


Autori: Vidović Bojana, Đuričić Ivana, Ivanović Nevena, Todorović Vanja, Zrnić-Ćirić Milica, Dodevska Margarita
ISBN: 978-86-6273-086-2
Godina izdavanja: 2022
Broj strana: 119
Tiraž: 75
Broj izdanja: 1
Format:A4
Cena: 1.975,00 din.


PRAKTIKUM za vežbe iz opšte biohemije


Autori: Topić Aleksandra, Bogavac-Stanojević Nataša, Kotur-Stevuljević Jelena
ISBN: 978-86-6273-053-4
Godina izdavanja: 2022
Broj strana: 108
Tiraž: 150
Broj izdanja: 4
Format: B5
Cena: 860,00 din.


PRAKTIKUM IZ ANALITIKE LEKOVA

Autori: Biljana Otaševič,Ana Protić
ISBN: 978-86-6273-071-8
Godina izdavanja:.2020
Broj strana: 199 str.
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1
Format: A4
Cena: 460,00 din.

PRAKTIKUM IZ OPŠTE TOKSIKOLOGIJE


Autori: Biljana Antonijević,Danijela Đukić-Ćosić,Marijana Ćurčić,Evica Antonijević,Aleksandra Buha – Đorđević,Zorica Bulat
ISBN: 978-86-6273-067-1
Godina izdavanja:.2023
Broj strana: 107 str.
Tiraž: 300
Broj izdanja: treće izdanje
Format:B5
Cena: 625,00 din.


PRAKTIKUM IZ FARMACEUTSKE HEMIJE III


Autori: Katarina Nikolić, Slavica Oljačić, Milkica Crevar
ISBN: 978-86-6273-021-3
Godina izdavanja:.2023
Broj strana: 227
Tiraž: 250
Broj izdanja: prvo izdanje
Format: A4
Cena: 1.270,00 din.


PRAKTIKUM IZ FARMACEUTSKE HEMIJE 2


Autori: Slavica Erić,Olivera Čudina,Vladimir Dobričić,Jelena Savić
ISBN: 978-86-6273-058-9
Godina izdavanja:.2022
Broj strana: 166
Tiraž: 500
Broj izdanja:drugo izdanje
Format: A4
Cena: 850 ,00 din.


Priručnik za praktičnu nastavu iz Farmaceutske hemije I


Autori: Erić Slavica, Brborić Jasmina, Marković Bojan, Ivković Branka
ISBN: 978-86-6273-024-4
Godina izdavanja: 2021
Broj strana: 169
Tiraž: 500
Broj izdanja: 3.
Format: A4
Cena: 550,00 din.


Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske tehnologije 1


Autori: Dragana Vasiljević, Ljiljana Đekić, Danina Krajišnik, Ivana Pantelić
ISBN: 978-86-6273-060-2
Godina izdavanja: 2023
Broj strana: 302
Tiraž: 250
Broj izdanja: 2.
Format: B5
Cena: 1.120,00 din.


Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske regulative u kontroli lekova: praktikum


Autori: Protić Ana, Otašević Biljana
ISBN: 978-86-6273-032-9
Godina izdavanja: 2016.
Broj strana: 158
Tiraž: 300
Broj izdanja: 1.
Format: A4
Cena: 825,00 din.


Radna sveska iz Botanike za studente Farmaceutskog fakulteta


Autori: Slavkovska Violeta, Stojanović Danilo
ISBN: 978-86-6273-043-5
Godina izdavanja: 2022
Broj strana: 55
Tiraž: 250
Broj izdanja: 3.
Format: A4
Cena: 600,00 din.


Semimikro kvalitativna analiza – praktikum za studente farmacije


Autori: Milena Jelikić-Stankov, Vera Kapetanović, Katarina Karljiković-Rajić, Mirjana Aleksić, Slavica Ražić, Snežana Uskoković-Marković, Jadranka Odović
ISBN: 978-86-80263-87-8
Godina izdavanja: 2020.
Broj strana: 166
Tiraž: 700
Broj izdanja: 12
Format: B5
Cena: 450,00 din.


Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom – priručnik za praktičnu nastavu


Autori: Đukić Mirjana, Đukić-Ćosić Danijela
ISBN: 978-86-6273-070-1
Godina izdavanja: 2020.
Broj strana: 168
Tiraž: 250
Broj izdanja: 2.
Format: B5
Cena: 410,00 din.


TOKSIKOLOŠKA procena rizika : priručnik za praktičnu nastavu


Autori: Biljana Antonijević, Marijana Ćurčić
ISBN: 978-86-80263-89-2
Godina izdavanja: 2021 god.
Broj strana: 51 str.
Tiraž: 300
Broj izdanja: 3. izd.
Format: B5
Cena: 250,00 din.


PRAKTIKUM iz Kliničko-toksikoloških analiza


Vesna Matović, Mirjana Đukić, Biljana Antonijević
ISBN: 978-86-80263-38-0
2021 god.
39 str.
Tiraž: 300
Broj izdanja: 8. izd.
B5
Cena: 250,00 din.

PRAKTIKUM IZ BROMATOLOGIJE


Autori: Brižita ĐORĐEVIĆ, Ivana Đuričić,Bojana Vidović
ISBN: 978-86-80263-84-7
Godina izdavanja:2022
Broj strana:119 str.
Tiraž: 700
Broj izdanja: šesto izdanje
Format: A4
Cena: 800,00 din.


Monografije


Chemometrics in the Analysis of Real Samples-From Theory to Application


Autori: Ražić Slavica
ISBN: 978-86-80263-81-6
Godina izdavanja: 2011
Broj strana: 104
Tiraž: 200
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 450,00 din.
Ostala izdanja


Matematika: priprema prijemnog ispita za Farmaceutski fakultet


Autori: Jovan Kečkić, Stana Nikčević, Dragana Ranković, Danijela Milenković, Marija Minić
ISBN: 978-86-6273-069-5
Godina izdavanja: 2020.
Broj strana: 117
Tiraž: 400
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 300,00 din.


LEKOVITE BILJKE SA KLJUČEM ZA ODREĐIVANJE


Autori: Radiša JANČIĆ
ISBN:86-83615-05-7
Godina izdavanja:.2001
Broj strana: 266
Tiraž: 1000
Broj izdanja: treće dopunjeno izdanje
Format: B5
Cena: 500,00 din.


GINKO – ZLATNO DRVO ŽIVOTA


Autori: Radiša Jančić
ISBN: 978-86-519-1003-9
Godina izdavanja:.2011
Broj strana: 184
Tiraž:
Broj izdanja: prvo izdanje
Format: B5
Cena: 250,00 din.


BOTANIČKI REČNIK


Autori: Radiša JANČIĆ, VIOLETA SLAVKOVSKA, DANILO STOJANOVIĆ
ISBN: 978-86-83615-21-6
Godina izdavanja:.2009.
Broj strana:67
Tiraž: 500
Broj izdanja: prvo izdanje
Format: A4
Cena: 450,00 din.


NANOINKAPSULACIJA – PRIMENA I ZNAČAJ U ISPORUCI AKTIVNIH SUPSTANCI


Autori: LJILJANA ĐEKIĆ
ISBN: 978-86-525-0171-7
Godina izdavanja:.2014
Broj strana: 90 
Tiraž: 500
Broj izdanja: prvo izdanje
Format: B5
Cena: 700,00 din.


PRAKTIKUM IZ TOKSIKOLOGIJE S ANALITIKOM


Autori: VESNA MATOVIĆ,MIRJANA ĐUKIĆ,BILJANA ANTONIJEVIĆ,DRAGANA VUJANOVIĆ,ZORICA BULAT
ISBN: 978-86-6273-006-0
Godina izdavanja:.2023
Broj strana: 84
Tiraž: 300
Broj izdanja: sedmo izdanje
Format: A4
Cena: 755,00 din.

INTEGRACIJA METABOLIČKIH PROCESA

Autori: Ana Ninić,Miron Sopić,Vesna Spasojević-Kalimanovska
ISBN: 978-86-6273-116-6
Godina izdavanja:.2023
Broj strana: 133 strana
Tiraž: 250
Broj izdanja: prvo izdanje
Format: B5
Cena: 970,00din.

ZBIRKA ZADATAKA IZ HEMIJE

Autori: Tatijana Jovanović,Mira Čakar,Gordana Popović,Vladimir Savić,Zorana Tokić- Vujošević
ISBN: 978-86-6273-016-9
Godina izdavanja:.2024.godina
Broj strana: 83 strane
Tiraž: 500
Broj izdanja: 7.izdanje
Format: B 5
Cena: 450,00 din.

TROVANJA LEKOVIMA –odabrana poglavlja

Autori: Vesna Matović,Zorica Bulat,Aleksandra Buha Đorđević
ISBN: 978-86-6273-010-7
Godina izdavanja:.2023.
Broj strana: 111
Tiraž: 400
Broj izdanja: drugo izdanje
Format: B 5
Cena: 890,00 din.