Nastava

Nastava na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“ obuhvata: 

Šifra

Predmet

Semestar

Status

Časovi

ESPB

Studijski program

Ф4О2

Toksikologija s analitikom

VII

O

60+45

8

F

Ф3И7

Akutna trovanja lekovima s analitikom

VIII

IB

30+15

3

F

Ф4И5

Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom

IX

IB

30+15

3

F

Ф4И8

Hemijski karcinogeni

IX

IB

30+15

3

F

Ф4И9

Ekotoksikologija

IX

IB

30+15

3

F

Ф5И6

Procena rizika po zdravlje ljudi

IX

IB

30+15

3

F

Б4О2

Toksikologija s analitikom

VII i VIII

O

105+120

15

F-MB

Б5О2

Kliničko-toksikološke analize

IX

O

45+60

6

F-MB

Б3И1

Slobodni radikali i antioksidansi-laboratorijska dijagnostika

VI

IB

30+15

3

F-MB

Б3И4

Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom

VI

IB

30+15

3

F-MB

Б4И1

Ekotoksikologija

VIII

IB

30+15

3

F-MB

Б4И2

Akutna trovanja lekovima s analitikom

VIII

IB

30+15

3

F-MB

Б5И2

Toksikologija u praksi

IX

IB

30+15

3

F-MB

Б5И3

Hemijski karcinogeni

IX

IB

30+15

3

F-MB

Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: F –  Farmacija, F-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici i saradnici Katedre u saradnji sa Katedrom za medicinsku biohemiju učestvuju u realizaciji predmeta Uvod u studije medicinske biohemije (O; F-MB), a u saradnji sa nastavnicima i saradnicama drugih katedri Farmaceutskog fakulteta i nastavnika i saradnika Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u realizaciji predmeta Interprofesionalno obrazovanje (IB; F). 

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili deo potrebne nastavne literature.

Nastavnici Katedre učestvuju u izvođenju specijalističkih akademskih studija - Farmaceutski menadžment i marketing i specijalističkih studija za potrebe zdravstva - Sanitarna hemija i Ispitivanje i kontrola lekova.

Nastavnici i saradnici Katedre učestvuje u realizaciji predmeta: Kritički pregled literature (O), Veštine komunikacije i prezentacije (O), Priprema projektne dokumentacije (O), Mehanizmi toksičnosti (IB), Modeli i metode u toksikologiji (IB), Toksikologija smeša (IB), Hemijski karcinogeni i endokrini ometači (IB).