Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ugovor za nauku kao i projekat saradnje srpske nauke sa dijasporom DeSyHPRO/6463913.

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe Prof. dr Vladimira Savića su dostupni.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte, (OI 172009) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ustanove sa kojima naša Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju:

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo-Univerzitet u Beogradu
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
Hemijski fakultet-Univerzitet u Beogradu
Tehnološko-metalurški fakultet- Univerzitet u Beogradu
St Jude Children Research Hospital, Memphis, USA
Totient, Beograd