Opšte informacije

Šef katedre: Vanredni profesor dr sc. Violeta Slavkovska

Na Katedri za botaniku se izvode:

  • Integrisane akademske studije na studijskom program Farmacija
  • Nastavnici učestvuju u doktorskim akademskim studijama (Farmaceutske nauke, oblast Farmakognozija)

Naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika Katedre za botaniku obuhvata fundamentalna i aplikativna istraživanjima flore Balkanskog poluostrva. Istraživanja obuhvataju morfo-anatomsku i biohemijsku promenljivost vrsta na nivou populacija; morfološke i anatomske karakteristike značajne u identifikaciji biljaka (biljnih droga); biološke i ekološke funkcije etarskih ulja; varijabilnost etarskih ulja u zavisnosti od ekoloških uslova staništa. Katedra za botaniku je opremljena, kadrovski i materijalno za svaku vrstu determinacije biljaka i biljnog materijala (taksonomska identifikacija, rasprostranjenje, morfološka i anatomska analiza).