Inovacioni vaučeri

Ispitivanje potencijalnog antibakterijskog delovanja proizvoda sa 3HFWC u in vitro/in vivo uslovima 

Izvođač istraživačkog projekta

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu na zahtev Quantum Cosmetics d.o.o., Beograd, rukovodilac prof. Marina Milenković.

Ciljevi in vivo i in vitro istraživanja

Ispitivanje uticaja formulacije Hyperlight fluid fusion subcellular esential complex (3HFWC, sprej rastvor) i 3HFWC kreme na zarastanje inficiranih površinskih rana na koži pacova, primenom standardnih bakterioloških testova i OMIS uređaja (optomagnetic imaging spectroscopy).

Ispitivanja antibakterijskog delovanja u in vitro uslovima 3HFWC sprej rastvora i 3HFWC kreme na rast i produkciju biofilma Cutibacterium acnes ATCC 6919.

Verifikacija parametara KKS i brzine sedimentacije eritrocita na hematološkom brojaču MEK1305 i poređenje inovativne metode za određivanje brzine sedimentacije eritrocita sa klasičnom Westergren metodom

Izvođač istraživačkog projekta

Projektom rukovodi asist. dr sc. Tamara Gojković (Katedra za medicinsku biohemiju). Fond projekta iznosi 1.594.560,00 rsd.

Ciljevi istraživanja

Projekat je osmišljen da validira i verifikuje hematološke parametre na brojaču MEK1305. Kako aparat poseduje inovativnu metodu za određivanje brzine sedimentacije eritrocita, za koju proizvođač tvrdi da je brža i jednostavnija od klasične, projektom je predviđeno da se izvrši validacija i verifikacija metode, te poređenje sa metodom zlatnog standarda (Westergren metodom).