Program saradnje srpske nauke sa dijasporom

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom predstavlja finansijski podsticaj koji omogućava naučno-istraživačkim organizacijama razvoj saradnje sa srpskom dijasporom i unapređenje kapaciteta kroz kratkotrajne posete istraživača iz Srbije stručnjacima iz dijaspore i podršku zajedničkim aktivnostima.

Cilj Programa je uspostavljanje saradnje sa dijasporom radi unapređenja i razmene znanja, uspostavljanja ili unapređenja saradnje, zajedničkog rada na naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim problemima i izazovima, objavljivanja zajedničkih radova i patenata, podrške razvoju novih usluga, komercijalizaciji proizvoda, transfera tehnologija, kao i pripreme predloga zajedničkih projekata za konkurisanje kod fondova izvan Srbije.

Program podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim istraživačkim oblastima, bez unapred definisanih prioritetnih tema.

Više informacija o programu možete pronaći na sajtu Fonda za nauku Republike Srbije.

Program se finansira sredstvima Fonda za nauku RS odnosno sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Projekat saradnje sa dijasporom (Fond za nauku RS) odobren je za finansiranje prof. Gordani Leposavić, sa Katedre za patobiologiju. Projekat pod nazivom "Neurocognitive impairment and T lymphocytes" prof. Leposavić realizovaće u saradnji sa Dr Senka Hadžibegović (Institut des Maladies Neurodégénératives, University of Bordeau, France).

Projekat saradnje sa dijasporom (Fond za nauku RS) odobren je za finansiranje doc. dr Brankici Filipić, sa Katedre za mikrobiologiju i imunologiju. Projekat pod nazivom "Understanding large structural variations in bacterial chromosomes to mitigate against antimicrobial resistance" doc. Filipić realizovaće u saradnji sa prof. Ivana Gudelj (Living Systems Institute, University of Exeter, Exeter, UK).

Projekat saradnje sa dijasporom (Fond za nauku RS) odobren je za finansiranje dr sc. Tamari Gojković, sa Katedre za medicinsku biohemiju. Projekat pod nazivom "Preeclampsia metabolic phenotype network (PEMPNet)" koleginica Tamara realizovaće u saradnji sa prof. dr Vesnom Garović sa Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA.

Projekat saradnje sa dijasporom (Fond za nauku RS) odobren je za finansiranje prof. Vladimiru Saviću, sa Katedre za organsku hemiju. Projekat pod nazivom "Design and synthesis of hsp90 protac degraders as potential anticancer agents (DeSyHPRO)" prof. Savić realizovaće u saradnji sa prof. Zoranom Rankovićem (St. Jude Children’s Research Hospital, Sjedinjene Američke Države).

Sve odobrene projekte u okviru Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom možete pogledati ovde.