Program saradnje nauke i privrede

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

Kroz ovaj Program Fond za inovacionu delatnost pruža finansijsku podršku inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije.

Više informacija o programu možete pronaći na sajtu Fonda za nauku Republike Srbije.

Program se finansira sredstvima Fonda za nauku RS odnosno sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Razvojni projekat iz Programa saradnje nauke i privrede koji je raspisan od strane Fonda za inovacionu delatnost RS pod nazivom: Next generation DNA-encoded libraries platform, kojim rukovodi prof. dr Vladimir Savić (Katedra za organsku hemiju) odobren je za finansiranje. Projekat je planiran (u skladu sa propozicijama poziva) u saradnji sa partnerskom institucijom (privredni subjekt) Totient d.o.o Beograd, u trajanju od 24 meseca.
Predviđeni iznos projekta koji se odnosi na aktivnost Fakulteta je 96.600 evra, sa 42 istraživačka meseca angažovanja. Pored toga, značajan deo sredstava vezan je i za kofinansiranje projekta od strane kompanije Totient, što je nesumnjivo osnov za ostvarivanje ovakvih projekata.