PANDA alijansa

FARMACEUTSKI FAKULTET - ČLAN PANDA ALIJANSE

Prvog novembra 2021. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu postao je član PANDA alijanse.

Radi se o međunarodnoj alijansi punog naziva: PANBALKANSKA ALIJANSA ZA PRIRODNE PROIZVODE I OTKRIĆE NOVIH LEKOVA, koja je 2019. godine  formirana u koorganizaciji Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (IBISS), uz podršku MPNTRa, i Šangajskog instituta Materia Medica (SIMM), odnosno Kineske akademije nauka.

Danas alijansa ima veliki broj predstavnika, iz Narodne Republike Kine i iz različitih evropskih zemalja. Otvorena su dva PANDA sekretarijata, u Šangaju 2019. godine i Beogradu 2020. godine.

Članice PANDE su naučnoistraživačke institucije (univerziteti, fakulteti, instituti) iz NR Kine, Republike Srbije, Bugarske, Mađarske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Turske, Portugalije, Slovenije, Hrvatske, Albanije.

PANDA predstavlja nevladin, neprofitni, otvoreni, međunarodni naučni savez, sa ciljem da promoviše:

  • Mnogobrojne akademske razmene između članova alijanse;
  • Uzajamni razvoj prirodnih proizvoda i dobijanje novih lekova zasnovanih na prirodnim resursima ovih zemalja i bezbednost hrane;
  • Programe za razvijanje talentovanih saradnika između različitih organizacija u alijansi;
  • Sposobnost inovacija u nauci i tehnologiji kroz zajedničke prijave za finansiranje istraživanja.

Farmaceutski fakultet predstavio se članicama PANDA alijanse tokom Treće godišnje konferencije koja je održana 1. novembra prezentacijom koju su prema propozicijama pripremili predstavnici Katedre za farmakognoziju i Katedre za bromatologiju u saradnji sa Katedrom za botaniku i prodekanom za nauku i međunarodnu saradnju.

Na onlajn konferenciji učestvovali su istraživači iz 12 zemalja (Srbija, Kina, Severna Makedonija, Grčka, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, Portugal, Bugarska, Crna Gora, Albanija i Slovenija). Održana su predavanja o različitim biološkim aktivnostima prirodnih proizvoda i njihovoj primeni u farmaciji i medicini, dizajnu lekova, kao i funkcionalnoj hrani.

Prezentacija

Program 3. konferencije